Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekUrban and Regional Studies InstitutePopulation Research CentreCOORDINATEs

COORDINATEs

Ouderen met geheugenproblemen en hun leefomgeving
ZonMW
ZonMW

De meeste ouderen blijven zo lang mogelijk thuiswonen. Doordat de bevolking van Nederland steeds ouder wordt, zijn er ook steeds meer mensen met geheugenproblemen. Ook zij willen vaak graag thuis blijven wonen. We weten weinig over hoe ouderen met geheugenproblemen zich bewegen in hun leefomgeving. Deze informatie is nodig om te kunnen beslissen over geschikte woonmogelijkheden voor deze doelgroep. In dit project kijken we hoe beslissingen over de woonomgeving gemaakt kunnen worden, samen met ouderen zelf, hun naasten, verzorgers en zorgprofessionals.

Doelen

  1. Het in kaart brengen van de leefomgeving van thuiswonende ouderen die geheugenproblemen ervaren
  2. Het informeren van gezamenlijke besluitvorming over woonmogelijkheden voor ouderen met geheugenproblemen

Methoden

Een driejarige case-studie in Nederland. We zullen gebruiken maken van meerdere methoden om de leefomgeving van ouderen met geheugenproblemen in kaart te brengen, waaronder wandelinterviews en GPS tracking. Ook zullen we de relatie tussen zorgvraag en woonmogelijkheden in kaart brengen, met ouderen, hun naasten, verzorgenden en zorgprofessionals.

Het project is onderdeel van een groter project dat wordt uitgevoerd in drie landen tegelijkertijd: Canada, Zweden en Nederland. Data wordt parallel verzameld in alle landen en gecombineerd om de verschillende landen te kunnen vergelijken.

Output

Zelf gerapporteerde en objectief gemeten data over de leefomgeving van ouderen met geheugenproblemen in Nederland, in vergelijking met Zweden en Canada. Informatie voor gezamenlijke besluitvorming over woonmogelijkheden voor ouderen met geheugenproblemen en de mensen om hen heen.

Concertbezoekers
Concertbezoekers
Laatst gewijzigd:19 november 2018 11:22
printView this page in: English