Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekUrban and Regional Studies InstitutePopulation Research CentreCOORDINATEs

Team

Dr. Louise Meijering
Dr. Louise Meijering

Dr. Louise Meijering
Dr. Louise Meijering werkt als Universitair Docent Sociale Demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek in het vakgebied van de gezondheidsgeografie, en richt zicht op welbevinden en mobiliteit in relatie tot de sociaal-ruimtelijke omgeving. Ze werkt met doelgroepen zoals ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en migranten. Haar methodologische ervaring is op het gebied van kwalitatief onderzoek en thematische analyse, en in participatieve manieren van onderzoek doen. Louise heeft bijna tien jaar ervaring met lesgeven in kwalitatieve methoden van data-verzameling en –analyse, als ook in participatieve benaderingen van onderzoek. Ze gebruikt haar eigen onderzoekservaring in het lesgeven in en over methoden.

Louise werkt als onderzoeker in verschillende projecten. Recent heeft ze een prestigieuze ERC Starting Grant toegekend gekregen, die haar in staat stelt om vanaf 2019 onderzoek te doen naar de mobiliteit binnen- en buitenshuis van ouderen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en India, met haar eigen onderzoeksteam. In het project over ouderen met geheugenproblemen en hun leefomgeving (COORDINATEs) is ze de hoofdonderzoeker in Nederland. COORDINATEs wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma More Years, Better Lives, in Nederland vertegenwoordigd door ZonMw.

Jodi Sturge
Jodi Sturge

Jodi Sturge, PhD studente
Jodi Sturge werkt als PhD studente in het departement Demografie, onderdeel van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Haar promotieonderzoek focust op het gebruik van technologie als informatiebron voor gedeelde besluitvorming omtrent wonen voor ouderen met geheugenproblemen. Voordat Jodi naar Nederland kwam heeft ze meer dan 10 jaar gewerkt in de sociale woonvoorziening in British Columbia, Canada. Jodi haar vele ervaring bestaat uit werken met diverse stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkelingen en diensten omtrent huisvesting voor daklozen.

Daan Vegter
Daan Vegter

Daan Vegter, studentassistent
Daan Vegter is studentassistant voor het COORDINATEs onderzoeksproject. Op dit moment is hij bezig met een onderzoeksmaster in Sociale Geografie & Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hiervoor heeft hij een bachelor gedaan in Sociale Geografie & Planologie. Deze opleiding heeft hij afgerond met een onderzoek naar duurzame burgerinitiatieven en de faciliterende rol van de overheid. Zijn interesses liggen met name in de Sociale Planologie. Hoe ervaren mensen hun dagelijkse omgeving? En wat betekent dat voor de Planologie? Als studentassistent kan hij dit soort vragen concretiseren tijdens het COORDINATEs-project. Zo hoopt hij een verschil te maken en plekken te verbeteren zodat mensen deze prettiger ervaren.

Laatst gewijzigd:27 november 2018 13:48
printView this page in: English