Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Fanny Janssen ontvangt prestigieuze Allianz European Demographer Award 2018

12 april 2018
Fanny Janssen (links) en Kieron Barclay (rechts) met hun awards
Fanny Janssen (links) en Kieron Barclay (rechts) met hun awards

Op 10 april werd in Berlijn de 2018 Allianz European Demographer Award uitgereikt. Winnaar van deze prestigieuze prijs is professor in Demografie Fanny Jannsen, van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

De Allianz European Demographer Award eert excellent onderzoek op het gebied van bevolkingsonderzoek naar demografische veranderingen in Europa, gedaan door een onderzoeker in het beginstadium van zijn carrière en een onderzoeker in een verder gevorderd stadium.

De evaluatiecommissie, samengesteld uit gerenommeerde internationale experts in bevolkingsonderzoek, beoordeelde de nominaties en selecteerde Fanny Janssen voor prijs voor de ervaren onderzoeker. De junior award werd gewonnen door Kieron Barclay (Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock).

De beoordelingscommissie eerde de uitmuntende wetenschappelijke excellentie van Janssen en de innovatieve onderzoeksresultaten, die van groot wetenschappelijk belang zijn en een hoge internationale zichtbaarheid hebben.

Dr. Andreas Edel, lid van de jury en secretaris van Population Europe, verklaarde: "Haar uitstekende onderzoeksprojecten omvatten een aantal zeer invloedrijke studies over de lange termijn ontwikkeling van mortaliteit en gezondheidspatronen in heel Europa. Het onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het begrijpen van sterftetrends en sterfteverschillen tussen landen en geslachten, en om een betere prognoses van de toekomstige levensverwachting te kunnen maken."

Laatst gewijzigd:01 mei 2018 10:56
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 29 januari 2019

  Sterfteprognose van het CBS geëvalueerd, gevalideerd en verbeterd

  De ontwikkeling van sterftecijfers is voortdurend aan verandering onderhevig. Net als de verklarende factoren, onze kennis daarover en de methodologie van sterfteprognose. Daarom is flexibiliteit geboden bij zowel het maken van de sterfteprognose als...

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...