Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs
Header image Professional Development

2e Blog Melissa Dokter Professional Development

Datum:14 juni 2016
Auteur:Melissa Dokter
Prinsentuin Leeuwarden
Prinsentuin Leeuwarden

In mei en juni heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het voorbereiden van een onderdeel van het tweede pad, uit de opdracht van de gemeente Leeuwarden. Dit bestond uit het voorbereiden en uitvoeren van een brainstormsessie in de Koperen Tuin, in de Prinsentuin in Leeuwarden. Deze sessie werd georganiseerd ten einde met professionals te brainstormen over kansen voor de implementatie van het concept circulaire economie in de Prinsentuin. Ter voorbereiding hiervan zijn verschillende overleggen geweest tussen mij, de planoloog en andere professionals bij Witteveen+Bos. Deze gesprekken waren er vooral op gericht om op een lijn te komen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, en het verdelen hiervan. Mijn persoonlijke werkzaamheden bestonden hierbij uit het voorbereiden van de te geven presentatie, en de te houden quiz. Het brainstormelement van de middag zelf, kreeg vorm via de ‘Wereldcafe’ methode. Hier heb ik mij in verdiept en vervolgens heb ik daarvoor (kaart)materiaal samengesteld, daarnaast heb ik een draaiboek gemaakt voor de middag. De brainstormsessie werd gepresenteerd door een planoloog die een korte inleiding gaf met betrekking tot het verloop van de middag. Daarna werd de presentatie overgenomen door een duurzaamheidexpert van Witteveen+Bos die een zeer interessante presentatie gaf, met betrekking tot circulaire economie. Aansluitend was er nog tijd voor een quiz waarin werd getest of de aanwezigen de informatie uit de presentatie enigszins hadden kunnen onthouden. Daarna was het tijd voor de daadwerkelijke brainstormsessie waarbij gebruik werd gemaakt van de ‘Wereldcafé’ methode. Bij deze methode wordt aan de aanwezigen in wisselende groeperingen opvolgende vragen gesteld. Mijn activiteiten bestonden hierbij uit het bijwonen van deze brainstorm, daarbij heb ik zoveel mogelijk aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen zullen worden gebruikt in het eindrapport dat Witteveen+Bos zal uitbrengen aan de gemeente Leeuwarden. Ik vond het heel erg leuk om de brainstormsessie bij te wonen. Dit gaf mij en goed beeld van hoe een planoloog zulke sessies kan faciliteren. Ik heb daarbij geleerd dat het een erg belangrijke kwaliteit is voor een planoloog om zich en zijn of haar ideeën goed te kunnen presenteren, maar ook om goed anderen te kunnen faciliteren om hun mening en visie te uiten. Dit om zoveel mogelijk ‘toegevoegde waarde’ uit een brainstormsessie te kunnen halen.

Reacties

Reacties laden...