Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesEducationStudy guideStudying abroadChoosing your destination

NEURUS

NEURUS staat voor Network on European and US Regional and Urban Studies. Het is een samenwerkingsverband van 10 universiteiten, waarvan 6 in Europa, 3 in de Verenigde Staten en 1 in Zuid Korea. De 'founding fathers' van NEURUS zijn:

 • University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina
 • University of Illinois at Urbana Champaign, Illinois (ten zuiden van Chicago)
 • University of California at Irvine, California (bij Los Angeles)
 • Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, Nederland
 • Humbolt Universität, Berlijn, Duitsland
 • Wirtschaftsuniversität, Wenen, Oostenrijk

De Europese studenten verblijven in het tweede semester in de Verenigde Staten; de studenten uit de Verenigde Staten verblijven in het eerste semester in Europa.

Het doel van het NEURUS programma is het scheppen van de mogelijkheid om een transatlantisch, comparatief onderzoek op een ruimtelijk thema. Dit doel wordt bereikt voor FRW studenten bereikt door middel van voorbereiding vooraf (een distance learning course), het verrichten van een onderzoek in de Verenigde Staten (de zgn. ‘NEURUS independent research’), deelname aan twee seminars (één in Europa, één in de Verenigde Staten) en het verrichten van het afstudeeronderzoek (in Nederland).

Studenten nemen idealiter in hun masterjaar deel aan het NEURUS programma, met een voorbereiding in de vorm van een distance learning course. De verschillende componenten zijn:

 1. distance learning course “United States Urban and Regional Planning”: een cursus die de geselecteerde studenten voorbereidt op het brede beleidsveld van stedelijke en regionale planning in de VS. Studenten dienen papers te schrijven op basis van aangereikte literatuur en schrijfopdrachten. De cursus heeft een omvang van 5 EC.
 2. een verblijf in de Verenigde Staten van januari tot medio mei (de precieze duur hangt af van de bestemming), waar in ieder geval gewerkt wordt aan het NEURUS independent research project oftewel master thesis (20 EC) en wordt deelgenomen aan het NEURUS research seminar (april):
  1. NEURUS independent research: een individueel onderzoek, op het thema van het onderzoek t.b.v. de MSc thesis, onder begeleiding van een staflid van een van de NEURUS partneruniversiteiten. Desgewenst kan ook uitsluitend aan de MSc thesis worden gewerkt.
  2. deelname aan het NEURUS research seminar, waar alle aan het NEURUS programma deelnemende studenten samenkomen en hun onderzoeksvoornemens c.q. onderzoeksvoortgang presenteren. Ook stafleden van de NEURUS universiteiten zijn aanwezig op het seminar, dat verder bestaat uit inleidingen en excursies.

  FRW studenten kunnen desgewenst bij hun gastuniversiteit nog één keuzevak ter grootte van 5 EC volgen.

 3. in het eerste semester, in Europa, vindt ook een NEURUS research seminar plaats. 

Meer informatie over NEURUS op http://www.neurus.org of bij Paul van Steen, p.j.m.van.steen [at] rug.nl

Laatst gewijzigd:02 juli 2013 15:25