Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Student-assistent worden FRW

Jaarlijks is voor een beperkt aantal studenten van de faculteit een student-assistentschap beschikbaar, meestal betreft dat een aanstelling van een halve tot anderhalve dag per week, voor een periode van enkele weken of maanden of zelfs een heel collegejaar. De meeste student-assistenten worden ingezet in ondersteunende onderwijstaken, maar soms betreft het ook assistentie ten behoeve van onderzoek of andere speciale projecten. Individuele stafleden hebben soms een persoonlijke student-assistent in verband met hun senioriteit.

Voor student-assistenten onderwijs is er een vast format voor de werving en selectie:

  • De docent stelt een vacaturetekst op die ongeveer twee maanden voor aanvang van het contract wordt gepubliceerd op de studentportal
  • De docent selecteert kandidaten, gelet op de vereiste kwalificaties, en voert indien nodig selectiegesprekken
  • De geselecteerde student(en) wordt aangesteld

Studenten die belangstelling hebben voor een student-assistentschap doen er het beste aan hiernaar zelf gericht te informeren, via de docenten waarvan bekend is dat die regelmatig student-assistentie inzetten bij hun onderwijs of onderzoek. Ook kan men desgewenst informatie inwinnen bij de voorzitters van de basiseenheden, die in het algemeen het beste overzicht hebben van alle in hun eenheid te verrichten taken.

Belangrijk om te weten is dat elk jaar een aantal student-assistentenplaatsen ter beschikking worden gesteld aan studenten die het Research Master programma Spatial Sciences volgen. Dit betreft vooral student-assistentie ten behoeve van de methodologische vakken in de Bachelorprogramma’s Human Geography & Urban and Regional Planning en Spatial Planning and Design. 

Tenslotte gelden er een aantal belangrijke basis-eisen waaraan iedere student moet voldoen die een student-assistentschap wil vervullen. Men moet (1) gedurende de hele aanstelling als student-assistent als student ingeschreven staan bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, (2) de inwoner zijn van de EU of in het bezit zijn van een werkvergunning.

Laatst gewijzigd:04 maart 2019 16:38
printView this page in: English