Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Minor Cultuur en Ruimte 2013-2014

Coördinator: Peter Groote

Inleiding

De ruimte waarin we leven - de wijken, steden, dorpen en het landschap rondom - bestaan niet alleen fysiek en functioneel, maar hebben ook culturele betekenissen. De leefomgeving wordt beleefd, gewaardeerd en bediscussieerd door mensen met hun eigen verwachtingen en associaties. Mensen kennen zo betekenis toe aan hun leefomgeving en kunnen omgekeerd hun eigen culturele identiteit baseren op hun leefomgeving. Bovendien kunnen ze de inrichting en vormgeving van de ruimte aanpassen aan hun culturele waarden. De Minor laat zien hoe culturele waarden een rol spelen bij keuzes voor inrichting van de ruimte en wat de culturele betekenis kan zijn van die inrichting. Welke actoren spelen vanuit welk belang daarbij een rol en op welke manier gaan ze te werk om hun wensbeeld te realiseren? Ontstaan er conflicten tussen groepen actoren? Zijn er groepen die hun waarden dominant of hegemonieus kunnen maken?

Doel

De inrichting en vormgeving van de ruimte is een belangrijk gevolg van betekenisgeving door groepen mensen. Met planologische instrumenten als wetgeving, planvorming en gerichte beeldvorming (city-marketing) wordt door diverse organisaties en groepen gewerkt aan hoe de fysieke ruimte eruit ziet én aan de manier waarop wij die fysieke ruimte waarderen. De minor besteedt aandacht aan ontwikkelingen in het denken over ruimtelijke inrichting in heden, verleden en toekomst.

Inhoud

De minor introduceert de centrale thema's uit de culturele geografie, stadsgeografie en planologie. Welke betekenissen kennen mensen toe aan delen van de ruimte ('places'; 'plekken') en op welke manier proberen actoren dergelijke betekenissen te beïnvloeden? Zulke plekken kunnen in hun ruimtelijke schaal variëren van de wereld in zijn geheel, bij discussies over globalisering en de global village, tot een uiterst individuele plek, zoals 'thuis.' Omdat groepen mensen kunnen verschillen in hun betekenisgeving speelt het begrip macht een belangrijke rol. Machtige actoren kunnen proberen 'hun' betekenisgeving dominant te laten zijn in de samenleving.

Studieschema studiejaar 2013 – 2014

  • 1a 5 EC Atelier culturele geografie
  • 1a 5 EC Culturele geografie
  • 1b 5 EC People and place
  • 1b 5 EC Ruimtelijke planning 2: the urban challenge

Gebonden keuze (2 van onderstaande vakken):

  • 1a 5 EC Ruimtelijk ontwerpen 1: regionale strategieën
  • 1b 5 EC Ruimtelijke planning 3: governance dynamiek
  • 2a 5 EC Fysische geografie van de wereld
  • 2a 5 EC Toerisme
  • 2b 5 EC Plattelandsgeografie

Doelgroep

Alle studenten van binnen en buiten de RUG (m.u.v studenten Sociale Geografie en Planologie) die in het bezit zijn van een propedeuse.

Vakomschrijvingen

Laatst gewijzigd:26 november 2014 14:31