Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijsStudiegids

Keuzevakken en minoren FRW

In het derde jaar van je bacheloropleiding heb je de mogelijkheid om keuzevakken of een minor te volgen. Je kunt hierdoor kennismaken met een andere discipline door vakken van een andere opleiding te volgen, of je kunt je verder verdiepen en je goed voorbereiden op een masteropleiding, of stagelopen. Ook in de masteropleiding is er de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. Je kunt uiteraard ook keuzevakken in het buitenland volgen.

1. Keuzevakken (bachelor en master)

Een overzicht van de aangeboden keuzevakken binnen en buiten FRW kun je vinden in Ocasys. De binnen FRW aangeboden keuzevakken vind je onder het overzicht van het bachelor- en masterprogramma in Ocasys. Voor keuzevakken in de bachelor geldt dat je vakken op universitair niveau (dus geen HBO-vakken) moet volgen. De vakken dienen bij te dragen aan de eindkwalificaties van de opleiding en mogen geen grote inhoudelijke overlap hebben met andere vakken in de opleiding. Het ligt voor de hand om keuzevakken te kiezen die aansluiten bij je interesse en/of de masteropleiding die je wilt gaan volgen. Voor keuzevakken in de master geldt dat je vakken op masterniveau moet volgen. FRW-mastervakken mogen altijd als keuzevak gevolgd worden. Voor vakken buiten FRW geldt dat toestemming nodig is van de mastercoördinator. Let op afwijkende data en afwijkende procedures rondom inschrijving voor vakken en tentamens als je vakken bij een andere faculteit of universiteit volgt!

Let op: Wanneer je elders een diploma behaald hebt, mag je de vakken die op dit diploma staan niet opnemen in je programma van FRW als keuzevak! De vakken die op je diploma van FRW zijn opgenomen, mogen namelijk niet ook op jouw diploma van een andere opleiding staan. Vakken mogen maar één keer op een bul vermeld worden.

Op vrijdag 22 maart van 15.00 - 16.00 uur in de Blauwe Zaal is er een voorlichtingsbijeenkomst over de invulling voor het programma van het derde bachelorjaar. Er wordt informatie gegeven over studeren in het buitenland, stage, keuzevakken en minoren en de educatieve minor. De powerpoint presentatie van vorig jaar kan je hier terugzien.

2. Minoren (bachelor)

Als bachelorstudent kan je ervoor kiezen om een of twee minoren te doen van 15 EC. Je kan daarbij kiezen uit een universitair minorpakket, een mastervoorbereidend minorpakket en een educatieve minor. Zie dit stroomschema voor een overzicht van je keuzemogelijkheden

a. Universitair Minorpakket

Binnen de universiteit kan je een Universitair Minorpakket kiezen. Als de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen bieden wij de minor Population Studies aan. Je mag als FRW student kiezen voor elk minorpakket.

b. Mastervoorbereidend Minorpakket

Je kan er ook voor kiezen een persoonlijk minorpakket te doen. De Faculteit heeft een aantal vastgestelde persoonlijke minorpakketten. Elk pakket biedt een goede voorbereiding op een van de masteropleidingen binnen de FRW. De vastgestelde pakketten zijn namelijk zo samengesteld dat ze aansluiten bij een master. Deze vakken zijn niet verplicht om toegelaten te worden tot een master, dit is slechts een advies. De vastgestelde minorpakketten zijn al goedgekeurd door de examencommissie. Je moet zelf vaststellen of de vakken in je programma passen. Dit is de verantwoordelijkheid van de student. Je kan in Ocasys zien wanneer welke vakken worden gegeven.  Bekijk hier de mastervoorbereidende minorpakketten.

c. Educatieve Minor

Voor studenten Human Geography & Urban and Regional Planning en Spatial Planning & Design is er de mogelijkheid om een Educatieve Minor van 30 EC te volgen, die na het behalen van de bachelorbul een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid in Aardrijkskunde oplevert.

d. Minor buiten de universiteit

Landelijk wordt de Geo Informatie Minor aangeboden, die je kan volgen . Je mag uiteraard ook een (universitaire) minor aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit volgen. Een volledig afgeronde minor kan op het diplomasupplement bij je bul vermeld worden, mits je dit zelf aanvraagt bij je bulaanvraag. Let op afwijkende data en afwijkende procedures rondom inschrijving voor vakken en tentamens als je minoren bij een andere faculteit of universiteit volgt! Bedenk goed hoe je een minor buiten de universiteit gaat inplannen in je eigen programma.

3. Stage (bachelor)

Keuzevak van 10 EC waarbij je voor een half jaar tenminste 2 dagen per week stage loopt bij een zelf gevonden organisatie. Zie meer informatie in Ocasys.

4. Studeren in het buitenland

Zie meer informatie in de studiegids.

Advies

Neem het vak Inleiding Recht voor Niet-juristen (semester 1A) op als keuzevak in je vrije ruimte als je interesse hebt in de master Real Estate Studies, omdat je dit vak nodig hebt voor het keuzevak Bouwrecht. Om ook in het tweede semester keuzevakken te kunnen doen, kun je ervoor kiezen om het Bachelorproject in het eerste semester te volgen. Je hebt dan als je nominaal studeert in semester 1A ruimte voor 2 keuzevakken (10 EC), in semester 1B 1 keuzevak (5 EC), in semester 2A 1 keuzevak (5 EC) en in semester 2B 2 keuzevakken (10 EC).

Heb je vragen hierover of twijfel je over je keuzes? Neem dan contact op met de studieadviseurs, Nienke Harteveld en Saskia Enuma (study.advice.fss@rug.nl).

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 10:29
printView this page in: English