Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Organization News & Events Events

De Veranderdialogen, een serie gesprekken over duurzame transformatie. Sessie 1: De circulaire economie en verder

Wanneer:do 21-09-2023
Waar:House of Connections (Grote Markt 21), Groningen 

Van lineair naar circulair, van zorg naar positieve gezondheid, van fossiele naar duurzame energie en van analoog naar digitaal; het zijn stuk voor stuk transities die in Noord-Nederland hoog op de agenda staan. De grote vraag is op welke wijze de kennisinstellingen kunnen bijdragen aan een duurzame transformatie in de regio. Om deze vraag te beantwoorden introduceren de RUG, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden de Veranderdialogen; een serie gesprekken over duurzame transformatie. De eerste drie sessies staan al gepland.

Samen het verschil maken

Professor Dr. Lisa Herzog, namens de RUG betrokken bij de Veranderdialogen: “Om de bovengenoemde transities te laten slagen zullen we met z’n allen moeten verduurzamen. De vraag is natuurlijk hoe we dat doen. Interessant is dat er vele opvattingen over duurzaamheid bestaan. Want verwijst duurzaamheid alleen naar het milieu? Of ook naar de sociale aspecten van beleid? In de Veranderdialogen brengen we onderzoekers, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om het hier over te hebben en zo het verschil te maken.”

Veranderdialoog 1: De circulaire economie en verder

De eerste Veranderdialoog staat al gepland. Op 21 september trapt het initiatief af met de sessie ‘De circulaire economie en verder’ waarin Egbert Dommerholt, Lector Biobased Business Valorization aan de Hanzehogeschool Groningen, Erik Luisman, Sustainability & Business Development Manager bij VEPA Hoogeveen en Dennis Vegter onderzoeker bij NHL Stenden en Consultant Circular Supply Chain ingaan op hoe we circulaire systemen kunnen ontwikkelen waarin we materialen en energie niet langer opgebruiken maar hergebruiken. De sessie wordt gehouden in het nieuwe House of Connections aan de Grote Markt in Groningen.

Sessie twee en drie staan ook al gepland op respectievelijk 16 november (Economische en andere waarden) en 7 december (Purpose en participatie).

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor de eerste Veranderdialoog is vanaf nu mogelijk! Meer informatie is te vinden in de flyer.

Wie meer wil weten over de Veranderdialogen of een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met Lisa Herzog via l.m.herzog rug.nl