Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Research / FEB FEB Research News News / FEB

AFGELAST - Workshopdag ‘Duurzame energieoplossingen op lokaal niveau’ (12 februari)

29 januari 2015

**De workshopdag gaat niet door


Duurzame energieoplossingen in gemeenten, dorpen en buurten, hoe pakken we dat goed aan? Die vraag wordt beantwoord op de workshopdag 'Lokaal Energie Maken' op 12 februari 2015 in Hooghalen (Drenthe). De dag is bedoeld voor bewonerscollectieven en lokale overheden en vormt de afsluiting van een groot onderzoek naar duurzame energiesystemen, het zogeheten MACREDES-project van onderzoeksconsortium EDGaR. De workshopdag wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en internationaal adviesbureau DNV GL.

► Website workshopdag (programma en aanmelding. Deelnamekosten: €50,-)
Gastgever van de dag is het Centre for Energy Economics Research (CEER) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Lokaal bepaald

Energiesystemen zijn in hoge mate afhankelijk van lokale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van restwarmte, het feit dat windmolens niet overal kunnen staan en dat de efficiency van zonnepanelen sterk afhangt van het dak. Daarnaast is het succes van lokale initiatieven een belangrijke factor. Hoe werkt men samen en hoe loopt de afstemming met de gemeente en de provincies?

Workshops en excursies

Deelnemers aan de workshopdag krijgen antwoorden op vragen als: Hoe werf je deelnemers voor lokale initiatieven? Hoe levensvatbaar is het initiatief? Wat neem je allemaal mee als je een duurzame stad wilt realiseren? Wat is er nog meer nodig om lokaal energie te gaan maken? Daarnaast zijn er bezoeken lokale energieprojecten in de buurt van Hooghalen onderdeel van het programma.

Workshops:

  • Wat zijn manieren om mensen te motiveren actief deel te nemen aan lokale duurzame energiesystemen?
  • Hoe ziet een duurzame energievoorziening er uit en waar staan installaties?
  • Wat betekent het om een bewonerscoöperatie te zijn?
  • Wat komt  erbij kijken als een dorp, stad of gemeente een duurzaamheids- of energiedoelstelling heeft?

Excursies:

Tijdens de middag is er keuze uit excursies naar agrarische bedrijven met zonnepanelen, een installatie die warmte produceert uit lucht en water, een particulier huis zonder gasmeter, een installatie dat real-time elektriciteitsverbruik met zonnepanelen meet en een duurzame natuurcamping.

Meer informatie

Contact: Simon Thunnissen, Rijksuniversiteit Groningen

URL FEB
AACSB EQUIS logos
Laatst gewijzigd:29 februari 2024 10:02

Meer nieuws