Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Research / FEB FEB Research News News / FEB

COELO: Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan inflatie

14 januari 2013

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,0 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (2,75 procent) is sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de FEB van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Trendbreuk

Tot 2010 zagen we woonlastenstijgingen die aanzienlijk boven inflatieniveau lagen (figuur). Sindsdien stijgen de lasten minder dan de inflatie. Dat is dit jaar extra opvallend, omdat de rijksoverheid kort op de uitkeringen aan gemeenten, terwijl de gemeentelijke inkomsten uit grondexploitatie ook wegvallen of in verliezen omslaan.

figuur

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 13 euro (2,0 procent) tot 673 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2013 naar verwachting 2,75 procent bedragen. Alkmaar heeft de laagste woonlasten (545 euro), Zaanstad de hoogste (785 euro). Vier gemeenten verlagen hun woonlasten, ‘s Hertogenbosch het meest (met 4,3 procent). In Deventer stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (+10 procent), maar dat komt omdat voor afval in die gemeente voortaan per containerlediging wordt betaald. Eenpersoonshuishoudens en huishoudens met weinig afval gaan er in Deventer op vooruit.

Ozb

Huiseigenaren betalen in 2011 gemiddeld 226 euro aan ozb. Dat is 2,2 procent meer dan vorig jaar.

Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2013 niet meer dan 2,76 procent hoger mag zijn in het jaar ervoor (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,9 procent ruim onder.

Rioolheffing stijgt procentueel het meest

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 2,7 procent naar verhouding het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Haarlem verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (11,8 procent). Venlo verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 4,9 procent).

Afvalinzameling goedkoper

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 291 euro 1,5 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (156 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (362 euro).

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 3745 of dr. C. Hoeben, tel. 050 363 3766. E-mail: coelo@rug.nl

De volledige publicatie is te vinden op www.coelo.nl.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2013, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2013

Tarief in euro’s

Verandering (%)

Laagste

Gemiddelde

Hoogste

Kleinste

stijging

Mutatie van

gemiddelde

Grootste

stijging

Ozb woningena

126

226

397

-1,2%

2,2%

14,5%

Reinigingsheffing

156

291

362

-9,1%

1,5%

20,2%

Rioolheffing

69

155

267

-4,9%

2,7%

11,8%

Woonlastenb

545

673

785

-4,3%

2,0%

10,0%

Meerspersoonshuishoudens. Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a Gemiddelde aanslag bij gemiddelde woz-waarde.

b Ozb, rioolheffing en reinigingsheffing.
Laatst gewijzigd:01 februari 2023 10:20

Meer nieuws

 • 27 mei 2024

  Vier eredoctoraten uitgereikt door de RUG

  De RUG heeft op vrijdag 24 mei vier eredoctoraten uitgereikt aan dr. Kate Crawford, dr. Tedros Ghebreyesus, ir. Gerrit Hiemstra en prof. dr. Mariana Mazzucato. De uitreiking vond plaats in de aula van het Academiegebouw en was onderdeel van de...

 • 08 mei 2024

  Juliette de Wit, Femke Cnossen and Maite Laméris receive YAG grant

  Juliette de Wit, Femke Cnossen and Maite Laméris have received a YAG Grant of € 6,000 for an interdisciplinary project on the long-lasting socio-economic consequences of the ‘Arbeitseinsatz’ in the Netherlands. The grant enables them to explore...

 • 02 mei 2024

  Johan Remkes te gast in podcast Leiderschap in Onzekere Tijden Live

  Oud-minister en oud-informateur Johan Remkes is op 15 mei te gast in de Podcast Leiderschap In Onzekere Tijden. In de liveopname van de podcastaflevering gaat hij met FEB-hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen in gesprek over de huidige...