Skip to ContentSkip to Navigation

Nieuwe blik op laaggeletterde schuldenaren

Martijn Keizer ontwikkelt effectievere communicatie voor schuldhulpverlening en incassobedrijven
21 november 2017
Martijn Keizer
Martijn Keizer

De communicatie verbeteren met laaggeletterde mensen met schulden, dat is de missie van Martijn Keizer. Samen met Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en de Stichting Lezen & Schrijven brengt hij laaggeletterdheid onder schuldenaren in kaart. Dat project ‘Lezen ≠ begrijpen’ is mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Medewerkers van Kredietbank Nederland nemen sinds juli van dit jaar bij elk intakegesprek een zogenaamde ‘taalmeter’ af. Onder leiding van Keizer gebeurt datzelfde bij huisbezoeken aan clie╠łnten van deurwaarder Syncasso. ‘Zo brengen we het aantal laaggeletterden bij deze instanties in kaart’, zegt Keizer. ‘Uit de eerste resultaten blijkt dat ongeveer de helft van de deelnemers laaggeletterd is. Dat is een totaal andere verhouding dan wanneer je een doorsnee van de Nederlandse bevolking neemt. Het landelijke beeld is dat een op de zes mensen laaggeletterd is.’

Beperkte zelfredzaamheid

Die cijfers zijn van groot belang voor alle partijen die te maken hebben met schuldenaren, stelt Keizer. Wanneer zoveel mensen met schulden moeite hebben met lezen en schreven, is het slim ze anders te benaderen. ‘In de schuldhulp wordt veel nagedacht over het gebruik van eenvoudiger taal in brieven en mails. Maar als iemand nauwelijks kan lezen, is dat niet voldoende. De zelfredzaamheid van deze groep is beperkt’, zegt Keizer.

Uiteindelijk moet het project leiden tot effectievere communicatie voor laaggeletterden in schuldhulp- en incassotrajecten. ‘De mensen die op basis van de taalmeter een indicatie “laaggeletterd” krijgen, nodigen we uit om ideeën te geven voor onze verbetervoorstellen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan eenvoudig te begrijpen bijsluiters bij de ambtelijke brieven van deurwaarders. Misschien zijn filmpjes wel een veel betere manier om de doelgroep te bereiken of moeten we juist ouderwets inzetten op huis-aan-huisbezoek. We weten dat contact via wijkteams bijvoorbeeld leidt tot meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening dan alleen een schriftelijke uitnodiging.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:14 december 2017 10:44
printView this page in: English

Meer nieuws