Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB News / FEB

Gemeentelijke woonlasten deze raadsperiode jaarlijks meer dan 4 procent gestegen

09 maart 2022

De gemeentelijke woonlasten zijn sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen meer dan 4 procent per jaar gestegen. De ozb steeg gemiddeld 3,7 procent per jaar, de afvalstoffenheffing 6,2 procent en de rioolheffing 1,8 procent. Dit blijkt uit het rapport Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2018-2022 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport laat zien hoe de gemeentelijke woonlasten in de afgelopen raadsperiode en in het afgelopen jaar zijn veranderd.

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De vorige verkiezingen waren in 2018. COELO onderzocht de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten sinds deze laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het volledige rapport is te vinden op www.coelo.nl.

Woonlasten eigenaar-bewoners

De gemeentelijke woonlasten zijn voor meerpersoonshuishoudens in een eigen woning (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) gemiddeld 4,1 procent per jaar gestegen. In 2022 betalen zij gemiddeld 904 euro, 134 euro meer dan in 2018. De ontwikkeling verschilt per gemeente. In de voormalige gemeente Beemster (in 2022 samengevoegd met Purmerend) zijn eigenaar-bewoners jaarlijks gemiddeld 1,7 procent minder gaan betalen. In Ermelo zijn de woonlasten voor huishoudens met een koopwoning ieder jaar gemiddeld 12,8 procent gestegen.

Woonlasten huurders

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en soms ook rioolheffing. In 2022 zijn huurders gemiddeld 424 euro kwijt. In 2018-2022 betalen zij jaarlijks gemiddeld 4,7 procent meer aan de gemeente. In Peel en Maas dalen de lasten voor huurders het sterkst, namelijk met gemiddeld 9,3 procent per jaar. In de aangrenzende gemeente Leudal zijn de gemeentelijke woonlasten voor huurders het sterkst gestegen, met gemiddeld 18,1 procent per jaar.

Afvalstoffenheffing sterkst gestegen

De afvalstoffenheffing is in 2018-2022 gemiddeld 6,2 per jaar gestegen. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2022 gemiddeld 317 euro. De sterke stijging heeft meerdere oorzaken. Het Rijk heeft in 2019 de afvalstoffenbelasting 139 procent verhoogd. Afvalverwerkers berekenen dit door aan gemeenten. Daarnaast leveren ingezameld plastic en papier tot 2021 minder op dan in de jaren voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Huishoudens in Teylingen zijn gemiddeld 8,3 procent per jaar minder gaan betalen. De sterkste stijging vinden we in Zundert (23 procent per jaar).

Stijging ozb 3,7 procent per jaar

Huiseigenaren betalen ozb, huurders niet. Woningen zijn flink duurder geworden, maar ter compensatie daarvoor verlagen gemeenten hun ozb-tarieven. Het ozb-tarief gecorrigeerd voor de prijsstijging van woningen is sinds de vorige raadsverkiezingen gemiddeld 3,7 procent per jaar gestegen. Dit loopt uiteen van een daling met gemiddeld 10,8 procent per jaar in de voormalige gemeente Beemster (in 2022 samengevoegd met Purmerend) tot een stijging met gemiddeld 21,9 procent per jaar in Ermelo. In 2022 betalen huiseigenaren gemiddeld 380 euro.

Stijging rioolheffing beperkt

Eigenaar-bewoners zijn gemiddeld 1,8 procent per jaar meer gaan betalen voor de rioolheffing. Dat is dus een kleinere stijging dan die van de afvalstoffenheffing en ozb. In 2022 betalen huishoudens met een koopwoning gemiddeld 207 euro, dat is 14,49 euro meer dan in 2018. De ontwikkeling loopt uiteen van een gemiddelde jaarlijkse daling met 15,5 procent in Drimmelen tot een gemiddelde jaarlijkse stijging met 14,7 procent in Veendam.

Meer informatie

Contact: dr. C. Hoeben

De volledige publicatie is te vinden op op www.coelo.nl. Binnenkort verschijnt de Atlas van de lokale lasten 2022, met veel meer informatie.

Laatst gewijzigd:10 maart 2022 13:23

Meer nieuws