Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Van energie op zee tot zorghulpmiddelen: subsidie voor FEB-onderzoek naar logistiek om de samenleving te versterken

14 december 2018

Onderzoekers van de vakgroep Operations Management & Operations Research van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ontvangen landelijke subsidie voor twee grote onderzoeksprojecten. Het gaat om twee studies binnen het NWO/Dinalog Integrator-programma, dat gericht is op de rol van logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving. De FEB-onderzoekers zijn betrokken bij een studie naar de logistiek van energie opwekken op zee en een onderzoek naar innovatieve toepassingen in de logistiek van zorghulpmiddelen.

Windenergie op zee

Het project naar de servicelogistiek voor ‘offshore energy’ sluit aan bij lopend FEB-onderzoek naar windenergie op zee. Nieuw aan dit onderzoek is het bredere en langetermijnperspectief op de transitie van fossiele energie als olie en gas naar windenergie. De betrokken FEB-onderzoekers zijn Jasper Veldman, Onur Alper Kilic en Ruud Teunter. Het is de bedoeling om daarnaast twee promovendi aan te nemen. Inclusief bijdragen van de vijf bedrijfspartners Groningen Seaports, NAM, ORTEC, Peterson, Siemens Gamesa bedraagt het totale projectbudget 1 miljoen euro.

De logistiek van zorghulpmiddelen

In het twee project richten de partners zich op onderzoek naar innovatieve toepassingen in de logistiek van zorghulpmiddelen zoals bedden, tilliften, rolstoelen en matrassen. Het consortium is opgebouwd uit een groot aantal partijen uit de zorg, met TNO als penvoerder. Onder leiding van Paul Buijs en Taco van der Vaart vanuit FEB en samen met Erik Buskens (UMCG) zullen onderzoekers in samenwerking met zorghulpmiddelenverstrekker Vegro een pilotstudie doen bij de Rivas Zorggroep. Het totale projectbudget bedraagt 1 miljoen euro.

Meer informatie

Contact: Jasper Veldman en Paul Buijs

Laatst gewijzigd:14 december 2018 09:30
printView this page in: English

Meer nieuws