Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

In the LEAD organiseert lezingenreeks ‘Succesvolle leiders’

18 oktober 2016
Succesvolle leiders

Samen met Studium Generale organiseert expertisecentrum In the LEAD een lezingenreeks getiteld ‘Succesvolle leiders: van concertzaal tot Malieveld’. In de maanden oktober en november delen vier aansprekende leiders uit zeer verschillende sectoren hun ervaringen. Dirigent Anthony Hermus verzorgde op 11 oktober de eerste lezing. Binnenkort volgen de leiders:

Lezing & interview

De succesvolle leiders zullen hun eigen verhaal vertellen, en worden daarna geïnterviewd door de hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen over hun ervaringen met en opvattingen over leiderschap. Een centraal thema daarbij zal zijn wat Stoker en Garretsen ‘de koekjesfabriek-metafoor’ zijn gaan noemen. Die beeldspraak vindt zijn oorsprong in een uitspraak die Marian Oudeman ooit deed, toen zij tot voorzitter werd benoemd van het CvB van de Universiteit Utrecht. Zij vertelde daarover in Buitenhof dat ze 'net zo goed een multinational op het gebied van koekjes bakken' had kunnen leiden – en die uitspraak werd haar niet overal in dank afgenomen.

Universeel leiderschap?

De koekjesfabriek-metafoor staat voor Stoker en Garretsen voor de gedachte dat een leider universele kwaliteiten heeft, en die op willekeurige posities kan toepassen. Daar tegenover staat de opvatting dat een leider juist eerst en vooral kennis en ervaring moeten hebben van de inhoud, wil hij of zij effectief kunnen zijn als leider. Op de website van In the Lead verschenen daarover eerder twee blogs. Zo benadrukten Stoker en Garretsen allereerst dat de context nogal uitmaakt: het leiden van een productiebedrijf vergt andere kwaliteiten dan het aansturen van professionals. Maar aan de andere kant laat bijvoorbeeld de problematiek bij de KNVB zien dat het zijn van een goeie professional nog niet betekent dat je ook een organisatie kunt leiden.

Meer informatie

Zie de website van Studium Generale voor meer informatie over het programma en de kaartverkoop.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 15:30

Meer nieuws