Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Studiegidsen, OER-en, Regels & Richtlijnen en andere regelingen

Bij de Onderwijs- en Examenregelingen zijn als bijlagen toegevoegd*:

  • Reglement afstudeerwerkstukken Bachelor- en Masteropleidingen
  • Regels en Richtlijnen
  • Regeling waardering opdrachten en deeltentamens
  • Regeling overlappende tentamens
  • Studentenstatuut

    *NB: Vanaf studiejaar 2018-2019 zijn de Regels & Richtlijnen en andere regelingen niet langer opgenomen in het OER-document

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

Laatst gewijzigd:08 oktober 2018 13:46
printView this page in: English