Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEB

Studiegidsen, OER-en, Regels & Richtlijnen en andere regelingen

Bij de Onderwijs- en Examenregelingen zijn als bijlagen toegevoegd*:

  • Reglement afstudeerwerkstukken Bachelor- en Masteropleidingen
  • Regels en Richtlijnen
  • Regeling waardering opdrachten en deeltentamens
  • Regeling overlappende tentamens
  • Studentenstatuut

    *NB: Vanaf studiejaar 2018-2019 zijn de Regels & Richtlijnen en andere regelingen niet langer opgenomen in het OER-document

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Oudere studiegidsen, onderwijs- en examenregelingen en andere reglementen zijn verkrijgbaar via de Student Support Desk.

Laatst gewijzigd:20 februari 2019 09:11
printView this page in: English