Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Education / FEB Admission and application

Matching bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Als je je voor het studiejaar 2020-2021 wilt aanmelden voor een Bacheloropleiding zonder decentrale selectie, moet je dat vóór 1 juni 2020 in Studielink doen. Deze deadline is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo’n activiteit check je of jij en de opleiding bij elkaar passen.

Is matching verplicht?
Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is matching niet verplicht.
We raden je echter wel aan om deel te nemen aan een matchingsactiviteit.

NB: na 1 juni 2020 heb je alleen in uitzonderlijke gevallen recht op toelating (en mogelijkheid tot matching):

  • indien je reeds voor dezelfde opleiding ingeschreven hebt gestaan;
  • indien je niet geselecteerd bent bij een opleiding met een numerus fixus en/of selectie;
  • indien je je wel voor 1 juni 2020 hebt aangemeld voor een andere bacheloropleiding voor academisch jaar 2020-2021;
  • indien je dit studiejaar een negatief BSA voor je huidige opleiding hebt ontvangen (of verwacht deze te krijgen);
  • indien je met bewijsstukken kunt aantonen dat je je niet vóór 1 juni 2020 had kunnen aanmelden op grond van zwaarwegende bijzondere omstandigheden.

Als je van mening bent dat een van bovenstaande situaties op jou van toepassing is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via matching.feb rug.nl.

Zorg ervoor dat je je uiterlijk op 31 juli 2020 aanmeldt in Studielink. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

NB: wanneer je je aanmeldt met een buitenlands diploma, kan er een andere deadline gelden.

Meld jij je na de deadline aan, dan kun je helaas niet meer toegelaten worden tot de opleiding en kun je ook niet meer deelnemen aan matching.

  • Val je niet onder bovengenoemde uitzonderingsgevallen, dan dien je je vóór 1 juni 2020 aan te melden in Studielink.
  • Val je wel onder bovengenoemde uitzonderingsgevallen, dan dien je je vóór 1 augustus 2020 aan te melden in Studielink.

Voor de volgende bacheloropleidingen bieden wij matchingsactiviteiten aan:

Na je aanmelding in Studielink voor een van bovenstaande opleidingen, kun je na activering van je studentaccount inloggen op de Matchingsportal. Hier vind je informatie over de mogelijke matchingactiviteiten die voor die opleiding worden aangeboden. Voor elk van bovenstaande opleidingen zijn in ieder geval de volgende activiteiten beschikbaar:

Voor vragen over de matchingsprocedure kun je mailen naar: matching.feb rug.nl.

Let op: voor de bacheloropleiding International Business geldt een selectieprocedure. Zie de website voor meer informatie. De deadline voor aanmelden voor de BSc International Business was 15 januari 2020. Aanmelden voor dit programma is nu niet meer mogelijk.

Laatst gewijzigd:20 maart 2020 12:06
printView this page in: English