Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessNoord NederlandOnze kennis, uw praktijk

Onze expertise

Kennis ontwikkelen is niet een op zichzelf staand proces. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde wil daarom graag samenwerken met bedrijven uit de regio, (lagere) overheden en andere organisaties. Daardoor kunnen deze partners ook meeprofiteren van de wetenschappelijke kennis die FEB in huis heeft.

Ons onderzoek, evenals onze expertise, is niet alleen afkomstig van hoogleraren, maar evengoed van promovendi en studenten. Zo kan een Masterstudent zijn afstudeerscriptie wijden aan een probleem binnen uw bedrijf, maar kunt u er ook voor kiezen om dit probleem te begiftigen aan een van onze professoren. Gezamenlijk onderzoek met de FEB heeft ook voor uw bedrijf voordelen. Zo zijn onderzoeken die door onze studenten en onderzoekers worden uitgevoerd vaak goedkoper dan die van consultancy bedrijven.

Binnen de FEB bestaan elf Centres of Expertise die zich elk op een specifiek gebied van de bedrijfskunde of economie richten. Interessant voor bedrijven en ondernemers in het noorden zijn onder meer het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO), het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van de Energiemarkt (CEER) en VinCI, experts op het gebied van strategische besluitvorming, gericht op het organiseren van innovatie.

Een overzicht van onze expertisecentra vindt u hier.

Voor meer informatie over onze onderzoeksexpertise en voor het aandragen van uw eigen onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen met:

Simon Thunnissen
Project Manager Toegepast Onderzoek
050 363 8553
s.k.thunnissen@rug.nl

Laatst gewijzigd:20 april 2016 11:36
printView this page in: English