Skip to ContentSkip to Navigation
FEB for BusinessOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

FEB for Business

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
FEB for BusinessBusiness SchoolCursussenHealth Economics and Healthcare ManagementBlijf ontwikkelen

Programma

Overzicht HEHM

Health Economics and Healthcare Management is een 10-daagse opleiding die tussen 5 oktober 2017 en 6 april 2018 op vrijdagen plaatsvindt in Groningen. Uitzondering hierop is de eerste bijeenkomst: die zal donderdag 5 oktober 2017 plaatsvinden, en vrijdag 6 oktober meteen module twee.

Per module bedraagt de extra studiebelasting ongeveer 4-6 uur. Dit heeft voornamelijk betrekking op het lezen van actuele artikelen, het voorbereiden van een case of het uitwerken van een opdracht ten behoeve van de certificering.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende modules met een korte beschrijving.


Kennismaken, inleiding en leiderschapsvaardigheden

Module 1 – Zorg en gezondheid vanuit een economisch en bedrijfskundig perspectief

Donderdag 5 oktober 2017

De onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen, zijn het levensloopperspectief op gezondheid, het Nederlandse systeem van gereguleerde concurrenten (en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere systemen) en de dynamiek van het Nederlandse zorglandschap.

Module 2 – Leiderschapsvaardigheden

Vrijdag 6 oktober 2017

Binnen deze module wordt aandacht besteed aan onderwerpen als oplossingsgericht coachen, managen van (team)diversiteit, leidinggeven aan zelfsturende teams en conflictbeheersing.


Operations

Module 3 – Patiëntenlogistiek

Vrijdag 20 oktober 2017

Integratie van planning, integrale capaciteitssturing en terugdringen van variabiliteit: in module 3 krijgen deelnemers inzicht in de samenhang tussen zorgprocessen en de impact van logistieke beslissingen op deze zorgprocessen.

Module 4 – Kwaliteit, veiligheid en lean in de zorg

Vrijdag 10 november 2017

Lean management zorgt voor een verbeterde flow in processen en een vermindering van de variabiliteit en buffers in het zorgproces. In de 4e module leert u hoe u kwaliteit kunt benaderen in de context van integraal kwaliteitsmanagement en geven we inzicht in hoe u kunt aansturen op kwaliteitsverbetering.


Strategisch management

Module 5 - Zorgmarketing

Vrijdag 1 december 2017

Hoe profileert u een zorginstelling richting zorgconsumenten? Ook in de zorgsector is de rol van marketing niet meer weg te denken. U leert marketingconcepten te beschrijven én toe te passen binnen uw instelling.

Module 6 - Implementatie van zorginnovatie en eHealth

Vrijdag 15 december 2017

Digitale technologieën spelen een belangrijke rol in de ondersteuning en verbetering van de (organisatie van de) zorg. We bespreken diverse modellen en technieken om deze innovaties te implementeren. Daarnaast leert u doelen voor integratie van innovatie in een bepaald zorgmodel te formuleren.


Finance and economics

Module 7 – Finance en Corporate Governance in de zorg

Vrijdag 2 februari 2018

Transparantie over interne processen en prestaties van de organisatie zijn van belang in de sturing en beheersing van zorgorganisaties. We bespreken de diverse (bedrijfs)economische modellen, technieken en systemen die u kunt toepassen. Ook leggen we het systeem van regels, praktijken en processen bloot waarmee zorgorganisaties worden bestuurd en beheerst.

Module 8 – Economic Evaluation – Price of Life

Vrijdag 23 februari 2018

De module geeft een overzicht van de uitdagingen behorend bij de demografische transitie en duurzaamheid van gezondheidszorg en andere publieke diensten. Ook komen Evidence Based Medicine (verzamelen van bewijs van efficiëntie en effectiviteit) en Value Based Medicine (methoden en toepassingen van economische evaluaties) aan bod. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de methoden van kostenminimalisatie, kosteneffectiviteit en cost-utility.


Organizational behaviour and human resource management

Module 9 – Clinical governance en leiderschap

Vrijdag 16 maart 2018

Clinical Governance is een kwaliteitsbeweging in de zorg die vijf elementen bevat: denken in processen, teamwerk, de waarderende dialoog, eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap. We behandelen deze elementen op interactieve wijze en bespreken hoe persoonlijk en institutioneel leiderschap kunnen leiden naar succes.

Module 10 - Dynamieken van identiteit in een zorgorganisatie

Vrijdag 6 april 2018

Tijdens deze laatste module wordt ingegaan op de invloed van sociale identiteit op normen en gedrag in organisaties. Ook is er aandacht voor de spanning tussen de professionele identiteit en de organisatie-identiteit en hoe identiteitsprocessen kunnen worden gebruikt bij organisatieveranderingen.


Programma
Laatst gewijzigd:20 februari 2018 16:44