Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Management & Economie in Zorg en Welzijn

Kwaliteit en accreditaties

Na het succesvol afronden van het programma ontvangt u een officieel certificaat van de University of Groningen Business School. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Een voldoende bij de toetsing op zeven van de acht inhoudelijke thema’s
  • Een voldoende op het onderdeel leiderschapsvaardigheden
  • Aanwezigheid bij alle lesdagen

Het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn beschikt over de volgende accreditaties:

  • ABAN (KNMG) voor alle BIG-erkende specialismen (40 punten)
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (47 punten)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (47 punten)
  • Kwaliteitsregister Verloskundigen (KNOV) 50 punten

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Laatst gewijzigd:25 april 2024 17:57