Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Management & Economie in Zorg en Welzijn

Deelnemerservaringen

Lees hoe deze verschillende cursisten het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn hebben ervaren.


Tom Stehouwer
Tom Stehouwer

Ik ben dit programma gaan volgen om mijn kennis te verrijken met nieuwe informatie op het gebeid van management, economie en zorg. Daarnaast was het eigenlijk ook een testcase op te bekijken of er vervolg in zit voor mij om ook de Executive MBA Health op termijn te gaan volgen.

De opleiding bood een uitstekende combinatie van kennis en leiderschapsvaardigheden die direct toepasbaar waren in mijn werk. Door de praktische benadering van de lesstof kreeg ik de mogelijkheid om deze kennis direct toe te passen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Colleges waren inspirerend, en gaven een prikkel om anders naar het zorglandschap te kijken.

Je werd echt aan het denken gezet en er ontstonden mooie discussies met mede-cursisten die allemaal weer een andere zorg achtergrond hadden. Het programma was goed te combineren met mijn werk, dankzij de flexibele planning en de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus zonder mijn eigen werkzaamheden te verwaarlozen. Het gaf me ook de kans om mijn vaardigheden verder te ontwikkelen zonder dat dit ten koste ging van mijn privéleven; het was een goede balans.

De opleiding heeft me enorm geholpen om de uitdagingen waarmee de gezondheidszorgsector wordt geconfronteerd beter te begrijpen en effectiever aan te pakken. De actualiteit van de lesstof zorgde ervoor dat ik altijd op de hoogte was van de nieuwste ontwikkelingen in de sector, wat mijn professionele expertise verhoogde.

Ik zou deze opleiding zeker aanbevelen aan anderen in de zorg- en welzijnssector vanwege de praktische relevantie en de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis. Het stelt professionals in staat om effectiever te opereren in een steeds veranderende en uitdagende omgeving, terwijl ze ook hun leiderschapsvaardigheden verder kunnen ontwikkelen

Tom Stehouwer, Manager primair proces bij Forte GGZ

Tom volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2023 tot 2024.


Sandra
Sandra

"Ik heb de opleiding gevolgd, omdat ik kennis miste vanuit de wetenschappelijke kant van de zorg en omdat ik vanuit die kant ook een doorkijkje naar de toekomst wilde horen.De opleiding is relatief kort, de blokken zijn duidelijk en praktisch ingericht en de studie belasting is goed te combineren met werk en privé. De opleiding is direct toepasbaar in je eigen functie. Opdrachten sluiten goed aan bij je eigen werkzaamheden. Ik kan deze opleiding dan ook aanraden aan iedere zorg professional die zich wil verder verdiepen".

Sandra Geerts - Clustermanager poliklinieken bij Saxenburgh

Sandra volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2022 tot 2023.


Irene
Irene

"Ik wilde graag een andere verdieping aanbrengen in mijn werk en daarom ben ik op zoek gegaan naar een passende opleiding hiervoor. De modules binnen de executive opleiding Management en Economie in Zorg & Welzijn leken mij hier erg geschikt voor. Wat mij aansprak was de actualiteit en de verdieping van het programma, de goede en kundige docenten en de gehele context erom heen. Alles was goed geregeld, van catering tot de plek waar we les kregen, van de tips qua vakliteratuur tot de snelle info die we steeds kregen.

De studielast van het programma was voor mij goed te combineren met werk en privé. De literatuur was goed te volgen en de opdrachten concreet. Na ieder dagdeel zat ik enthousiast in de auto. Iedere module bracht verdieping en speelde in op de actualiteit. Erg goed toepasbaar in mijn werk als bestuurder van een zorginstelling, waarbij ik rekening moet houden met het feit dat de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. De opgedane kennis en inzichten van deze opleiding zijn erg helpend geweest hierbij.

Ik zou dit programma anderen zeker aanraden omdat het een actueel, verdiepend en zeer interessante leergang is en omdat alles erom heen erg goed geregeld is. Ik ben echt erg enthousiast!"

Irene Bernsen, Directeur-Bestuurder, Stichting Joyce-House

Irene volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2021 tot 2022.


Maarten

"Het waardevolle aan het programma is dat het alle werkvelden van een zorgorganisatie raakt, en je dus leert welke instrumenten zorgmanagers en bestuurders tot hun beschikking hebben om een organisatie goed te besturen. Voor mij was de aanleiding het programma te kiezen een collega die er enthousiast over was en dat ik zorgorganisaties in mijn adviesportefeuille had. Ik zocht inhoudelijke verdieping naast de aanwezige sectorkennis." » Lees meer

Maarten Bunnik , Zelfstandig Organisatieadviseur, Lw|c Associates

Maarten volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2020 tot 2021.


Marieke

"Theorie en praktijk vullen elkaar mooi aan binnen dit programma. Qua voorbereiding zijn er vooraf (lees)opdrachten om kennis te maken met de stof. In 'de schoolbanken' discussiëren we dan met elkaar over de inhoud en de dilemma’s. Zo is er een goede combinatie van wetenschap, informatie en praktijk." » Lees meer

Marieke van Kralingen, Hoofd Marktcentrum & Communicatie bij Cosis

Marieke volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2019 tot 2020.


Jeroen de Jong

"Veel van onze ‘business cases’ bij de Rabobank hebben elementen die in de opleiding naar voren zijn gekomen. Ik kan me nu goed verplaatsen in wat er binnen de sector speelt. Er moeten soms lastige keuzes gemaakt worden, zoals tegen welke prijs je wel of niet blijft behandelen, en deze kan ik inmiddels beter in context plaatsen. Bovendien is het verhelderend om een keer door de ogen van een medicus naar zulke vraagstukken te kijken. Ook de governance en financieringsthema’s van het executive programma sluiten mooi aan bij mijn dagelijkse praktijk." » Lees meer

Jeroen de Jong, Sectormanager Risk Publieke Sector bij de Rabobank

Jeroen volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2019 tot 2020.


Shèra Kluin
‘Handvatten om lastige vraagstukken aan te vliegen’

“Het diverse programma en de diverse groep hebben mij geïnspireerd. Door deze cursus heb ik handvatten gekregen voor het aanvliegen van de lastige vraagstukken die bij het veranderende zorglandschap komen kijken.”

“In het zorglandschap staan we aan de voordeur van verandering, waar we op voorbereid moeten zijn, daar waar kan en mogelijk is. Ik ben door deze cursus tot het inzicht gekomen dat de weg naar een meer multidisciplinaire en integrale aanpak onontkoombaar wordt, waarbij het in beeld hebben en houden van de andere stakeholders een belangrijk punt is. Daarnaast heb ik handvatten gekregen voor het aanvliegen van de lastige vraagstukken die hierbij komen kijken.

Het programma was erg divers en heeft mij geïnspireerd. Doordat er verschillende modules en onderwerpen waren, zit er altijd wel een onderwerp bij die je aanspreekt of waar je wat meer mee hebt. Of juist onderwerpen waar je nog weinig vanaf weet, maar nu of in de toekomst wel iets mee zou kunnen. Ook de groep was erg divers, waardoor we elkaar versterken en aanvullen. Dat vond ik prettig."

Shèra Kluin, Praktijkmanager via Doktersdiensten Friesland bij drie huisartsenpraktijken in Leeuwarden

Shèra volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2017 tot 2018.


Johan Ursem
‘Doelgerichte verbetering van mijn leiderschapsvaardigheden’

“Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de zorg de afgelopen jaren. Daarvan ben ik nu weer op de hoogte. In de leergang heb ik veel geleerd over financiën, governance en logistieke processen binnen onze sector.”

“Ik was op zoek naar een leergang waarbij ik in vrij korte tijd toch een compleet verhaal aangeboden zou krijgen om bij te blijven in mijn vak. Daarom koos ik voor deze leergang. Binnen onze organisatie zijn we bezig om de omslag te maken van een traditionele ziekenhuisorganisatie naar één die wat zakelijker wordt aangestuurd, maar tegelijkertijd wel de aansluiting houdt bij wat patiënten echt nodig hebben. Deze leergang helpt om hierover meer te weten te komen.

Alle onderdelen van de leergang vond ik echt interessant. Ik heb mij geen moment verveeld. Al sprongen de modulen over logistiek processen, leiderschap en financiën er voor mij uit. Wat kost de zorg? Hoe bereken je dat? En hoe maak je keuzes? Dat zijn toch wel mijn belangrijkste leerpunten in de afgelopen periode. Ook heb ik op een praktische manier aan mijn leiderschapsvaardigheden gewerkt.

Ik zou anderen aanbevelen om deze leergang te volgen, omdat je in een vrij korte periode toch heel uitgebreid bijgepraat wordt over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het heel praktisch toepasbaar en er is tijdens de colleges veel ruimte voor interactie tussen de docenten en de groepsleden."

Johan Ursem, Beleidsmedewerker Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep

Johan volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Cecil Prins

‘Heel veel nieuwe dingen geleerd door de verschillende perspectieven’

“Ik werk als (kinder- en jeugd)psychiater binnen een grote GGZ instelling. Ik heb ontzettend veel geleerd van deze leergang, vooral doordat ik een veel breder perspectief aangeboden kreeg over de organisatie van gezondheidszorg in het algemeen.”

“In de dagelijkse praktijk krijg je informatie vaak in hele kleine stukjes vanuit je eigen perspectief en rol. Wat deze cursus me heeft gegeven is dat ik een kapstok of geraamte heb, waar al die losse stukjes informatie aan kunnen hangen, ook vanuit andere perspectieven en rollen. Ik merk dat ik nu meer overzicht heb en de samenhang tussen verschillende onderdelen zie, waardoor er meer betekenis is gekomen.

Ik heb enorm veel geleerd van dit programma. In de eerste plaats van de docenten, die hebben echt veel kennis, maar ook van de andere cursisten. Juist omdat we allemaal heel erg verschillend waren qua achtergrond en daardoor andere kennis en ervaring hebben. Er zijn verschillende cursussen over leiderschap voor psychiaters, maar dan zitten er alleen psychiaters in een groep. Bij dit programma werkt wel iedereen in de gezondheidszorg, maar in verschillende sectoren. Door de verschillende perspectieven heb ik heel veel nieuwe dingen geleerd."

Cecil Prins-Aardema, Kinder- en jeugdpsychiater en volwassenpsychiater en Manager Behandelbeleid van GGZ Drenthe, van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en gezinspsychiatrie

Cecil volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2017 tot 2018.


Henk Jan Riemeijer
'Welkome academische diepgang voor praktijksituaties'

“Wat ik vooral tijdens deze leergang heb geleerd te beseffen is dat de zorg een ecosysteem is waarin iedereen een eigen rol heeft. We zijn nu nog ouderwets georganiseerd en moeten toegaan naar een zorgsysteem waar er sprake is van netwerkstructuren.

“Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als zelfstandige in de zorg. In mijn dagelijkse praktijk als manager/consultant, ben ik vooral hands-on en operationeel bezig met veranderingen. Daarbij miste ik alleen wat academische diepgang. Bij toeval kwam ik tijdens een voetbalwedstrijd in de auto bij één van de vaders uit het team van mijn zoon en die attendeerde mij op deze leergang.

De onderwerpen waarvan ik meer wilde weten, kwamen gelukkig allemaal aan bod tijdens deze leergang. Vooral het onderwerp Price of Life heeft mij bijzonder gegrepen. Ik denk dat daar veel uitdagingen liggen om de discussie maatschappelijk aan te gaan over wat zorg mag kosten. We moeten ons goed beseffen dat wanneer we rechts een euro uitgeven, er links één minder uit te geven is. Dus hoe houd je die balans en hoe zoek je die? We moeten rekening houden met die grenzen.

Het belangrijkste wat ik heb geleerd aan deze leergang is dat er een groot aantal onderwerpen is die van elkaar afhangen, maar je dat in de dagelijkse praktijk niet altijd beseft. Daarnaast wordt de zorg nu nog aangedreven als een hiërarchische structuur, maar als we voortgang willen boeken moet we verder in netwerkorganisaties. Dat is een eye-opener voor mij geweest.”

Henk Jan Riemeijer, Eigenaar advieskantoor Nebbio

Henk Jan volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Boukje Terpstra
‘Heel veel relevante informatie in een korte periode’

“De leergang Health Economics and Healthcare Management heeft mij erg geholpen door in een korte tijd relevante inzichten te bieden voor in de praktijk.”

“Door alle veranderingen in de zorg komen er veel vragen op mij af als manager. Binnen mijn organisatie speelt de transitie van de jeugdzorg een grote rol, wat vraagstukken over nieuwe financiering en stakeholders met zich meebrengt. De leergang heeft mij daar anders naar laten kijken. Omdat het heel veel onderwerpen bevat in een korte tijd, word je op scherp gezet.

Het meest interessant vond ik de Price of Life-module. Die module maakt je ook bewust van de kosten en de effectiviteit van zorg. Van oorsprong stond de zorg altijd heel erg voorop: zorgen voor elkaar en zorgen voor de cliënt. Maar nu gaan er ook steeds meer economische aspecten meespelen en dat maakt je rol als manager wel anders."

Boukje Terpstra, Regiomanager Algemene Zaken bij Accare kinder- en jeugdpsychiatrie

Boukje volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2016 tot 2017.


Eppe
‘Inzichten in de gezondheidszorg’

“Een zinvol programma dat me nieuwe inzichten heeft opgeleverd.”

“Het programma is heel zinvol voor mij geweest. Ik had voor mezelf het leerdoel om feiten en meningen rondom de gezondheidszorg te kunnen scheiden. Daar heeft dit programma me enorm bij geholpen. Wat mij het meest is bijgebleven is dat de gezondheidszorg een soort economie is. Een economie waarbij er grenzen zijn aan wat je kunt en wilt betalen en aan wat je kunt bereiken met gezondheidszorg. Daarom moet je keuzes maken in wat je doet. Dat is voor mij wel een belangrijk inzicht waardoor ik zaken beter kan begrijpen. "

Eppe Wolfis, Manager automatisering bij Lentis

Eppe volgde het programma Management & Economie in Zorg en Welzijn van 2017 tot 2018.


Laatst gewijzigd:25 april 2024 17:57