Skip to ContentSkip to Navigation
Education University of Groningen Summer Schools

Actuele Ontwikkelingen in de Neerlandistiek

Vooraanzicht Harmoniegebouw

Unfortunately, as we currently do not know how the coronavirus will progress globally in the coming months, we have made the difficult decision to cancel the University of Groningen Summer Schools 2020. We apologize for any inconvenience this exceptional situation may cause. Hopefully we will see you next year instead. Stay safe and healthy!


De Nederlandstalige Lenteschool Actuele ontwikkelingen in de Neerlandistiek, die in het mooie en gezellige Groningen zal plaatsvinden, is bestemd voor docenten Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen en voor hun masterstudenten die in de toekomst een docentschap ambiëren.

Gedurende één volle week, van zondagmiddag 29 maart tot en met zaterdagochtend 4 april, neemt u deel aan een rijk en afwisselend cursusprogramma van colleges en excursies, met tussendoor de nodige ruimte voor contact met elkaar en met de docenten. En niet te vergeten: voor ontspannen wandelen door de binnenstad. Daar kunt u bijvoorbeeld allerlei sporen van noordelijke poëzie aantreffen, zoals dit gedicht, in steen vereeuwigd bij de ingang van het Belcampo-leescafé:

In Groningen

Je bent in Groningen, maar hier
ben je dat niet, dit is een onbekende
plek, dit is een gedicht in
deze stad.

Waarin je al die jaren kwam en
ging, door altijd zon, altijd regen,
altijd wind, totdat je hier
stond, en dit las.

Je kwam en gaat weer weg, ook nu.
Zo zal het blijven tussen ons, ik ben
een onbekende plek.

Rutger Kopland (1934-2012)


In dit poëtische Groningen volgt u aan de Faculteit der Letteren interactieve colleges letterkunde (modern, historisch; adolescentenliteratuur), taalkunde (taalvariatie & meertaligheid; NT2) en communicatiekunde (mondelinge interactie; gezondheidscommunicatie). In ieder college zal de laatste stand van zaken qua onderzoek, onderwijs en/of didactiek centraal staan. Ook het schoolvak Nederlands komt aan de orde, aangezien dat momenteel volop ter discussie staat en vanuit universitaire opleidingen Nederlands gevolgd en ondersteund wordt. De recente initiatieven om het schoolvak te vernieuwen, zijn uiteraard belangrijk voor de Neerlandistiek in en buiten Nederland en Vlaanderen. Tot onze sprekers, allen zeer ervaren onderzoekers en hooggewaardeerde docenten, behoren: Mathijs Sanders, Tom Koole, Nanna Hilton, Marije Michel, Sandra van Voorst, Erwin Mantingh en Carel Jansen. Naast de colleges zijn er excursies in en om de stad. Kunst en poëzie, cultuur en landschap van het noorden – het komt allemaal voorbij. De bedoeling is dat u aan het eind van de week weer helemaal geïnspireerd, geïnformeerd en voldaan huiswaarts gaat.

Praktische informatie

Unfortunately, as we currently do not know how the coronavirus will progress globally in the coming months, we have made the difficult decision to cancel the University of Groningen Summer Schools 2020. We apologize for any inconvenience this exceptional situation may cause. Hopefully we will see you next year instead. Stay safe and healthy!

Data & locatie April 2021 (Tbc), Groningen, Nederland
Niveau BA/MA/PhD/Postdoc/Practitioners
Deelnamekosten 2020 € 225 (incl. excursies, lunches, koffie en thee, ontvangst op zondag 29 maart en het slotdiner op 4 april)
Organisatie Dr. M.E. Meijer Drees
Drs. I.D. Sennema
Contact lenteschool.neerlandistiek@rug.nl

Deelnemers wordt verzocht zelf zorg te dragen voor hun logies. Voor suggesties (hotels; B&B’s) kunt u contact opnemen met de organisatoren.

Toelatingseisen

Deze lenteschool richt zich op docenten Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen en hun MA of doctoraatsstudenten die geïnteresseerd zijn in het docentschap.

Van docenten wordt verwacht dat zij minimaal een MA Nederlands hebben. Voor studenten geldt dat zij minimaal een BA Nederlands moeten hebben behaald.

Taaleis: minimaal C1.
Leerdoelen en studielast

Na deze Lenteschool kunt u:

  1. een overzicht te geven van de actuele stand van zaken in de historische en moderne letterkunde
  2. idem van de taalkunde
  3. idem van de communicatiekunde
  4. idem van de huidige tandpunten in de discussie over het schoolvak Nederlands

Het programma omvat de gehele week. De werklast van de colleges/workshops (inclusief desgevraagde voorbereidende lectuur), excursies en valuatie wordt geschat op 40 uur. Na afloop van de Lenteschool wordt een Certificaat van Deelname verstrekt

Voor meer informatie over Neerlandistiek aan de Rijksuniverstieit Groningen, zie ook:

Laatst gewijzigd:31 maart 2020 10:40