Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstuk

Opvoeding: vrij of streng?

Mag jij meer of juist minder van je ouders in vergelijking met je klasgenoten? Is het bij jou thuis een vrolijke warboel, waar een hoop kan en mag? Of is alles juist strak georganiseerd en moet je altijd op tijd thuis zijn? De verschillen kunnen soms erg groot zijn. In het ene gezin gelden nu eenmaal andere regels dan in het andere. Weet jij waarom jouw ouders gekozen hebben voor hun manier van opvoeden? En denk jij het later net zo te doen? Of juist helemaal anders? Verdiep je voor je PWS in opvoeding en geadviseerde opvoedingsstijlen. Duik zo dieper in de discussie over wat nu het beste is, een strenge of een vrije opvoeding!

Je PWS over opvoeding schrijven?
Je PWS over opvoeding schrijven?

Opvoedingsstijlen

Er zijn veel verschillende opvoedingsstijlen. Elke ouder doet dit op zijn of haar eigen manier, maar er zijn wel stijlindelingen mogelijk. Zo onderscheidt Baumrind vier opvoedingsstijlen. Ten eerste de autoritaire opvoedingsstijl, waar er veel controle wordt uitgeoefend op het kind en het kind weinig eigen inbreng heeft. Ten tweede de permissieve opvoedingsstijl, die gekenmerkt wordt door weinig eisen en regels en veel eigen keuzevrijheid van het kind. Ten derde de ondersteunende opvoedingsstijl die gekenmerkt wordt door een sterke controle vanuit de ouders waar ook de inbreng van het kind meetelt. Tot slot de verwaarlozende opvoedingsstijl, waarbinnen ouders weinig eisen stellen, weinig belangstellend zijn, er wordt geen aandacht besteed aan het kind en er worden geen grenzen gesteld. Er zijn uiteraard ook andere wetenschappers die weer andere stijlindelingen gebruiken om onderscheid te maken tussen de verschillende opvoedingsstijlen. Het kan zeer interessant zijn om te onderzoeken welke opvoedingsstijlen er zijn en welke dominant is in Nederland of jouw omgeving.

Opvoeding door de jaren heen


Als je aan je ouders of grootouders vraagt hoe zij zijn opgevoed, kan het zijn dat je daarvan schrikt. De dominante opvoedingsmethode van vroeger was namelijk veel strenger dan de dominante opvoedingsmethodes van tegenwoordig. Fysieke straf werd als heel gewoon gezien terwijl er tegenwoordig zelfs flink gediscussieerd wordt over de “pedagogische tik”, die in 2007 zelfs per wet is verboden. De vergelijking tussen de opvoedstijl van vroeger en nu en de invloed hiervan op het kind kan een leuk onderwerp zijn voor je profielwerkstuk.

Opvoeding en cultuur


Het kan ook interessant zijn om te onderzoeken hoe opvoedingsstijl kan variëren tussen verschillende culturen. Denk hierbij aan verschillen tussen bijvoorbeeld Nederlandse opvoeders en Amerikaanse. Het kan erg boeiend zijn om te ontdekken hoe verschillende landen met de opvoeding van hun kinderen omgaan. Let erop dat je onderwerp niet te breed wordt, dus houdt het aantal landen dat je met elkaar vergelijkt klein. Daarnaast kan het ook interessant zijn om te onderzoeken of er verschillen zijn tussen allochtone en autochtone opvoeders in Nederland. Is de Turkse opvoeding bijvoorbeeld strenger of minder streng dan de Nederlandse opvoeding? Voeden Chinese ouders in Nederland hun kinderen anders op dan Chinese ouders in China? Het kan interessant zijn om erachter te komen of opvoedingsstijl ook kan veranderen wanneer men in een ander land met andere gebruiken gaat wonen. Een erg actueel onderwerp gezien de toenemende migratiestromen van de laatste jaren.

Generatieverschillen


Je zou ook kunnen onderzoeken of verschillende generaties een ander beeld hebben van “de juiste opvoeding”. Je zou mensen van verschillende generaties kunnen vragen wat zij belangrijk vinden in de opvoeding. Denk hierbij aan tolerantie, regels, straffen, belonen et cetera. Op deze manier kun je onderzoeken of verschillende generaties een ander beeld hebben van opvoeding en hoe je dit terug ziet in de maatschappij. Hou hierbij wel rekening met de levensfase waarin iemand zit. Tieners hebben meestal nog geen kinderen, twintigers en dertigers hebben vaak jonge kinderen en zitten hierdoor midden in de opvoeding terwijl vijftigplussers al uit huis gaande kinderen hebben en soms al opa en oma’s zijn. Daarnaast zijn er ook mensen die geen kinderen krijgen. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de manier waarop ze naar de opvoeding kijken. Zorg er dus voor dat je een specifieke doelgroep hebt die jij het meest interessant vindt om onderzoek naar te doen.

Leuk?

Vind je dit een leuk onderwerp? Wellicht is een studie pedagogische wetenschappen dan iets voor jou! Tijdens de open dag en Eén dag student kun je zien wat deze studie inhoudt. Alvast een kijkje nemen in de opdrachten die je daar kan verwachten? Doe dan een webklas!

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:45