Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukGeschiedenis

De Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

Het wapenschild van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden
Het wapenschild van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

Wat zeg jij als iemand je vraagt wie je bent? De kans is groot dat je onder andere zegt dat je een Nederlander bent. Een deel van je identiteit ontleen je namelijk aan de plek waar je bent geboren en opgegroeid. Identiteit wordt voor een belangrijk deel gevormd door je geschiedenis. Ook voor landen wordt aan de hand van geschiedenis een nationale identiteit gevormd. Zo is de tijd van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden, die bestond van 1588 tot 1795, een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis en daarmee van de Nederlandse identiteit. Voor Nederland was de tijd van de Republiek bijzonder, omdat de zeven Gewesten zich op unieke wijze afscheidden van de grote vorstendommen in die tijd. De Republiek werd zo een klein, zelfstandig en economisch succesvol land. Deze drie kernbegrippen zijn nog altijd van toepassing op Nederland en vormen nog altijd een belangrijk deel van de identiteit. Onze nationale identiteit verandert echter voortdurend, doordat door de eeuwen heen steeds weer andere aspecten van de geschiedenis worden benadrukt.

Vind je dit interessant? Jij kunt over die veranderende identiteit, aan de hand van verhalen over het verleden, een profielwerkstuk schrijven. Hoe werd er in verschillende tijden teruggekeken op bepaalde periodes uit de geschiedenis? Kun je verschillen vinden? Wat zeggen die verschillende verhalen over de Nederlandse identiteit? Je kunt bijvoorbeeld kijken naar welke eigenschappen benadrukt worden in een bepaalde tijd. Kun je beredeneren waarom juist die eigenschappen toen benadrukt werden? Hieronder vind je drie voorbeelden van historische verhalen die een belangrijke rol speelden en spelen in het beeld dat Nederlanders op een gegeven moment van zichzelf hadden:

Geïnteresseerd geraakt?

Er zijn veel mogelijkheden om een profielwerkstuk schrijven over beeldvorming in de geschiedenis en de identiteitsvorming die daar op gebaseerd is. Mocht je meer informatie nodig hebben of vragen hebben dan kun je een e-mail sturen naar alfasteunpunt@rug.nl. Denk je er aan om Geschiedenis of Religiewetenschappen te gaan studeren? Bezoek dan een open dag of volg een webklas.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:45