Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenJunior Honours College

2011

Leiderschap

De eerste dag van het programma ging over leiderschap. Een hoogleraar van de faculteit Economie en Bedrijfskunde sprak over modern leiderschap en over hoe je dat kunt onderzoeken. Een hoogleraar van de faculteit der Letteren sprak over leiderschap in de Klassieke Oudheid. Over welke eigenschappen moest de klassieke leider beschikken? Hoe weten we dat? Tot slot sprak een hoogleraar van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap over charisma. Een populair woord in managementland, maar met een godsdienstige achtergrond. Hoe zit het met charisma? Kun je van mensen zeggen 'die heeft charisma, want iedereen luistert naar haar', of moet je zeggen 'die heeft charisma, dus iedereen luistert naar haar'?

Geheugen

Ook het onderwerp geheugen is op verschillende manieren behandeld. Een hoogleraar van de faculteit Medische Wetenschappen/UMCG vertelde over zijn onderzoek naar de mechanismen van geheugen in de hersenen. Hij gebruikt proefdieren voor zijn onderzoek. Een Rosalind Franklin Fellow (d.w.z. een onderzoeker met een beurs voor vrouwelijk wetenschappelijk toptalent) van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen doet het anders. Zij onderzoekt de werking van ons geheugen in normale proefpersonen. Deze onderzoeker is Amerikaanse en gaf haar college in het Engels. Met een groeiend aantal buitenlandse onderzoekers en studenten, wordt dat steeds gebruikelijker op de universiteit.

Onderzoeksvaardigheden

Naast hoorcolleges was ook een practicum. Bij de faculteit Science and Engineering is aandacht besteed aan observeren. Hoe kom je van observatie tot een hypothese? Welke vragen kun je onderzoeken? Welke vragen niet? Hoe komt dat? We hebben onderzoeksvaardigheden geoefend die je niet alleen bij de exacte vakken kunt gebruiken, maar die je kunt vertalen naar de alfa- en gamma-vakken.

Wie ben ik en wie zal ik zijn?

Het Junior Honours College wil een voorproefje geven van het RUG Honours College voor bachelor studenten. In het programma van het RUG Honours College speelt het onderwijs in vaardigheden een belangrijke rol. Het gaat hierbij zowel om academische vaardigheden (academisch presenteren, academisch schrijven) als om persoonlijke vaardigheden (je eigen sterke en zwakke kanten leren herkennen, nadenken over wat succes voor jou betekent). Dat laatste voelt voor sommige studenten een beetje onwennig, maar de meeste van deze sceptici laten het over zich heenkomen en vinden het achteraf erg nuttig en zelfs leuk.

Rap van de tongriem

Tot slot is er een spoedcursus debatteren aangeboden. Misschien heb je al wel eens gemerkt dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn. Studenten van de Groninger Debating Society Kalliope hebben de fijne kneepjes van het debatteren laten zien.

Hier vindt je het complete programma van het Junior Honours College 2011.

Laatst gewijzigd:25 juli 2017 15:18