Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieLeraren

Lespakket 'Storm na de beeldenstorm'

Wil jij jouw leerlingen de kans geven om in de huid van een echte historicus te kruipen? Dat kan met de gratis lessenserie 'Storm na de beeldenstorm', waarin leerlingen een oude rechtzaak op moeten lossen.

Historicus David van der Linden ontwikkelde in samenwerking met de Scholierenacademie een lessenserie voor de bovenbouw. Leerlingen gaan in deze reeks aan de slag om een historische zaak op te lossen: in 1562 vond in Lyon een beeldenstorm plaats, maar de schuldigen werden nooit bestraft. Aan leerlingen de taak zelf onderzoek te doen en een oordeel te vormen. Ook denken ze na over actuele dilemma’s. Moeten misdaden uit een ver verleden nog wel bestraft worden? En is het niet beter te vergeven en vergeten na burgeroorlogen?

Let op: De lessenserie "Storm na de Beeldenstorm" is helaas uitverkocht. Hou de website in de gaten voor meer informatie over een nieuwe serie!

Achtergrondinformatie

Historicus David van der Linden stuitte in de archieven van Lyon op een casus die centraal staat in deze lessenserie: de beeldenstorm in Lyon (1562). Honderd jaar na de beeldenstorm eist prior Guillaume een schadevergoeding voor de katholieke kerk. Deze zaak belandt bij twee commissarissen, de een protestant en de ander katholiek. Zij dienden een oordeel te vellen over deze zaak.
De leerlingen kruipen in de huid van de commissarissen, aan hen dus de taak de zaak te beoordelen. Door middel van opdrachten verkrijgen zij de nodige informatie, bewijzen en argumenten waar ze zelf een verband in moeten vinden.

Deze lessenserie is bedacht en ontwikkeld door Historicus David van der Linden in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De lessenserie bestaat uit drie delen van elk 50-70 minuten en is geschikt voor leerlingen van 5&6 VWO. De invulling van elke les staat duidelijk uitgelegd in de docentenhandleiding. Verder zijn er opdrachtkaarten en filmpjes beschikbaar waar de leerlingen mee aan de slag kunnen.

Wat leren de leerlingen?

  • Hoe je als historicus onderzoek doet: het selecteren van bronnen, het leggen van verbanden en het construeren van een historisch verhaal
  • Wat voor consequenties grote historische beslissingen hebben op microniveau
  • Op een speelse wijze hun kennis in te zetten

Storm na de Beeldenstorm: Deel I

Storm na de Beeldenstorm: Deel II

Storm na de Beeldenstorm: Deel III

Laatst gewijzigd:14 november 2018 10:10
printView this page in: English