Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieKinderuniversiteitEerdere Edities

2014: Wat is waarheid?

Op 20 januari 2014 vond weer een editie van de Kinderuniversiteit plaats, de les werd gegeven door professor Donald Uges. Wat is er precies gebeurd? Dat wil iedereen weten wanneer er een misdrijf is gepleegd. Een spannend en ingewikkeld onderzoek, want hoe kom je er nou achter wat zich heeft afgespeeld? Welke sporen kun je gebruiken? Hoe identificeer je een slachtoffer? Is hij of zij misschien vergiftigd? Zo ja, waarmee dan? En als je een verdachte hebt, is die verdachte ook echt de dader?

Allemaal vragen waarover professor Donald Uges op 20 januari een uur lang over kwam vertellen. Uges is gespecialiseerd in klinische en forensische toxicologie: hij doceert criminalistiek (waarbij het zoeken naar de waarheid centraal staat), forensische geneeskunde (medische kennis toegepast in rechtszaken en justitieel onderzoek) en toxicologie (hoe werken giftige stoffen).

Uges is vooral bekend als getuige-deskundige bij strafzaken en van zijn tv-optredens bij onder meer Peter R. de Vries. In de heropening van de zaak tegen Lucia de B. bijvoorbeeld, speelde hij een belangrijke rol. Spannende vragen van kinderen waarover professor Donald Uges op 20 januari antwoord heeft gegeven. Meer dan 100 basisschoolleerlingen van scholen uit Noord-Nederland hebben een uur lang naar zijn interessante les geluisterd.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 10:07