Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsScholierenacademie

Bestuur en adviesraad

De Scholierenacademie verzorgt het aansluitonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen. De Scholierenacademie heeft een eigen rector, een bestuur en een adviesraad.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door drs. Anita Warmelink (coördinator Scholierenacademie), Karen de Bot MA (projectmedewerker) en Douwe van der Tuin MSc (coördinator Kinderuniversiteit).

Het bestuur geeft in samenwerking met de coördinator vorm aan het meerjarenbeleid. De Adviesraad is het belangrijkste adviesorgaan voor de Scholierenacademie. In de adviesraad hebben vertegenwoordigers uit het VO en de universiteit zitting.

Rector
Prof. dr. Diederik Roest

Bestuur

  • Prof. mr. dr. H.K. Elzinga, dean RUG Honourscollege, voorzitter
  • Prof. dr. D. Roest, Hoogleraar Natuurkunde
  • Prof. dr. K. van Veen, Hoogleraar onderwijskunde

Adviesraad

Gerard Janze Directeur Lauwerscollege
Caren Japenga Rector Gymnasium Celeanum
Ritske Tulner Directeur CSG Augustinus College
Hilde Boer Docent Vechtdal College
Karen Loovers Docente Dollard College
Esther Hafkenscheid Docente Stadslyceum
Sander Loeff Teamleider RSG Ubbo Emmius
Coby van Essen Docente Lauwers College
Herma Bosch Docente dr. Nassaucollege
Paulien Timmerman Docente CSG Comenius
Linda Grine-Reijgersberg Docente Drachtster Lyceum & Hanze Hogeschool
Peter Wageman Docent Winkler Prins
Wim Bok Locatiedirecteur CSG Comenius
Wim Sulimma Docent Hondsrug College
Rolf Albring Locatiedirecteur CSG Vincent van Gogh
Marijke Inklaar Docente Dollard College
Annelien Fikkers Docente en Decaan Parcival College
Daan Raemaekers Hoogleraar, vice-decaan Faculteit der Letteren
Miriam Ossevoort Onderwijsontwikkeling FEB
Dik Maandag Directeur Onderwijs Lerarenopleiding
Martin Althof Coördinator Evenementen en public relations
Arnold Veenkamp Opleidingsmanager Wijsbegeerte
Diederik Roest Hoogleraar natuurkunde FWN, rector Scholierenacademie

Laatst gewijzigd:12 december 2018 15:30