Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenScholierencollegesVorige edities

2012: Roem is van alle tijden

Fame
Fame

In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes” , zei Andy Warhol in 1968. In dit Youtube-en Twitter-tijdperk lijkt het inderdaad te kloppen, al is 15 minuten wel erg lang! Het maakt niet uit of je iets groots gepresteerd hebt, beroemd worden kan in principe iedereen. Dat was vroeger wel anders. Hoe werd een persoon in de Oudheid, de Middeleeuwen of de 18e eeuw beroemd en hoe bleef hij dat? Welke verschillen zijn er tussen roem in verschillende tijdperken? Dit zijn vragen waar cultuurhistorici een antwoord op proberen te zoeken.

Tijdens deze geschiedenismiddag, die plaatsvond op 19 december 2012, werden verschillende voorbeelden van roem in de geschiedenis gegeven in de vorm van lezingen, workshops en film. Neem bijvoorbeeld de Habsburgse keizer Maximiliaan I uit de 16e eeuw die zijn leven lang met een heel PR-team werkte aan eeuwige roem. Het lijkt wel een laat-middeleeuwse vorm van Idols! In de workshops gaven docenten tips over hoe je hier een werkstuk over kunt schrijven. De middag werd besloten door een gezellige kerstborrel.

Laatst gewijzigd:28 november 2014 16:39