Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenGeschiedenissymposium

Geschiedenissymposium

Het eerste geschiedenissymposium in januari was een groot succes! Niet alleen volgens ons, maar ook volgens de scholen:

"Het Geschiedenissymposium werd voor de eerste keer georganiseerd door de RUG en is een succes geworden! De opkomst was hoog, er was een grote diversiteit aan workshops en er werd veel nadruk gelegd op de waarde van geschiedenis als vak door het te verbinden met de actualiteit."

Daarom vond op 13 januari 2016 een tweede editie plaats. We richtten ons op VWO 5 en 6 leerlingen, maar excellente VWO 4 of Havo 5 leerlingen konden ook deelnemen. Met de inhoud maakte je niet alleen kennis met de studie geschiedenis op de universiteit, maar ook met de studies Europese Talen en Culturen, Filosofie/Wijsbegeerte, IR/IO, Geschiedenis en Archeologie.

Docenten van deze opleidingen verzorgden op deze dag colleges die een kijkje in de keuken gaven bij deze opleidingen, met een inhoudelijke insteek. Hoe kijkt een onderzoeker van de opleiding Internationale Betrekkingen naar de Koude Oorlog? Welke kijk hebben historici aan de RUG op de Verlichting? Het symposium was een mooie gelegenheid om enerzijds je kennis over de vier historische contexten en tijdvakken verder uit te diepen, anderzijds te ervaren hoe het zou zijn om hier te studeren. Deze activiteit was dus ook een vorm van proefstuderen of oriëntatie op een vervolgstudie.

Berlin Wall, 1989.
Berlin Wall, 1989.

Programma

Ontvangst in de hal van het Academiegebouw (Broerstraat 5).

13.00 Inloop met koffie en thee in de Bruinszaal in het Academiegebouw

13.15-13.45 Opening: dr. Hans Peeters (archeologie): Een betekenisvol theater: hoe de belevingswereld van prehistorische jager-verzamelaars verder reikte dan een knorrende maag.

14.00-14.45  Workshopronde 1
a. dr. S. Couperus (ETC): de moeizame emancipatie van de arbeider (sociale kwestie)
b. dr. C. Six (Gs): The Cold War in Asia. Christian missionaries in British Malaya.
c. R. Verwaal (Gs), PhD: Verlichting en de Diertjes uit het Teelzaad.
d. dr. C. Horstmeier (IRIO): Het buitenbeentje van de Koude Oorlog. De DDR in de internationale organisatie.
e. dr. Konstantin Mierau (ETC): Tachtigjarige Oorlog vanuit Spaans perspectief
f. dr. Dorien Daling (GS): Humanitair en/of utilitaristisch? Hervormingen op het gebied van kinderarbeid en armenzorg in
Engeland rond 1830.
g. dr. Leonieke Vermeer (GS): De Grote Oorlog
h. Steve Milder PhD. (ETC): From Prague to Paris, Berlin to Berkeley: The Uprisings of 1968
i. dr. Reinbert Krol (GS): Hitler, speeches, retoriek en propaganda

15.15 -16.00 Workshopronde 2

16.15 Sluitingslezing: Prof. dr. ir. Theo Spek (kunstgeschiedenis): Van kasteel tot luchtwachttoren: militaire landschappen door de eeuwen heen.

16.45 Einde

Workshops sluiten aan bij de contexten Republiek, Verlichting, Duitsland, Koude Oorlog en kenmerkende aspecten uit tijdvak 8 en 9.

Laatst gewijzigd:17 juli 2017 11:08