Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsPromotieregeling

Elektronisch proefschrift en licentieovereenkomst

Het promotiereglement verplicht de promovendus om de elektronische versie van zijn/haar proefschrift via Hora Finita aan te leveren aan de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen. De promovendus dient daarbij de via Hora Finita aangeboden licentieovereenkomst te ondertekenen voor niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift via de Repository Rijksuniversiteit Groningen (zie bijlage 8 van het promotiereglement). Hij/zij behoudt daarbij echter het auteursrecht, waardoor hij/zij voor een eventuele handelseditie bijvoorbeeld zelf een drukker of uitgever kan kiezen.

Als de promovendus volledige zeggenschap heeft over het hele proefschrift, dan kan hij/zij de licentieovereenkomst ondertekenen zonder uitzonderingen.

Als de promovendus geen volledige zeggenschap heeft over het hele proefschrift, dan kan/hij zij de licentieovereenkomst ondertekenen en een of meer van de volgende uitzonderingen aangeven.

 1. Het proefschrift bevat materiaal waarover anderen zeggenschap hebben.
  De promovendus moet zorgen dat hij/zij van de rechthebbenden toestemming krijgt om het materiaal beschikbaar te stellen via de Repository Rijksuniversiteit Groningen. De promovendus vermeldt op de licentieovereenkomst bij uitzondering 1 om welk(e) hoofdstuk(ken) het gaat.
 1. Het proefschrift bevat in één of meer hoofdstukken materiaal dat aan een uitgever ter publicatie is aangeboden maar dat nog niet is geaccepteerd, of materiaal dat binnen 12 maanden ter publicatie zal worden aangeboden.
  De promovendus vermeldt op de licentieovereenkomst bij uitzondering 2 om welk(e) hoofdstuk(ken) het gaat, waarna de Bibliotheek voor de betreffende hoofdstukken een embargo instelt voor 1 jaar. Als in de loop van dat jaar blijkt dat het embargo verlengd moet worden, dan kan de promovendus daartoe een verzoek indienen via de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, zie hieronder bij uitzondering 4.
 1. Het proefschrift bevat in één of meer hoofdstukken materiaal dat door een uitgever is gepubliceerd of geaccepteerd voor publicatie.
  De promovendus gaat na of de uitgever ermee instemt dat het materiaal beschikbaar wordt gesteld via de Repository Rijksuniversiteit Groningen. Informatie daarover is voor (met name Engelstalige) tijdschriftartikelen te vinden op de website van SHERPA/RoMEO.
  Als het materiaal níét online beschikbaar mag worden gesteld, dan vermeldt de promovendus op de licentieovereenkomst bij uitzondering 3 om welk(e) hoofdstuk(ken) het gaat. De Bibliotheek stelt dan voor de betreffende hoofdstukken een embargo in voor 1 jaar. Als een langer embargo nodig is, dan dient de promovendus daartoe een verzoek in te dienen via Hora Finita, zie hieronder bij uitzondering 4.
 1. Het proefschrift bevat in één of meer hoofdstukken materiaal dat door een uitgever is gepubliceerd of geaccepteerd voor publicatie en waarvoor een embargo langer dan 1 jaar nodig is.
  De promovendus dient via Hora Finita een met redenen omkleed verzoek in, gericht aan de rector magnificus, om in redelijkheid een embargoperiode vast te stellen die langer is dan 1 jaar. Zie uitzondering 4 van de licentieovereenkomst.

Vragen over de licentieovereenkomst

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 15:35
printView this page in: English