Skip to ContentSkip to Navigation
Education PhD programmes About the Groningen Graduate Schools

Enquêtes onder promovendi

Iedere twee jaar wordt een uitgebreide enquête gehouden onder alle promovendie van de Rijksuniversiteit Groningen, om hun motivatie, tevredenheid en het opleidingsklimaat in kaart te brengen. Deze enquête werd voor het eerst gehouden in 2009 en werd in 2019 voor de zesde keer gehouden. De resultaten van de enquêtes staan hier onder.

Wellbeing enquête


In 2018 is voor het eerst een enquête gehouden met als specifiek doel om het welbevinden van promovendi in kaart te brengen. Het rapport van deze Wellbeing Survey staat hier onder.
Laatst gewijzigd:26 februari 2020 13:31
printView this page in: English