Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingStralingsbescherming

Antwoorden proefexamen

Toezichthouder THK-basis

1 A 11 B 21 D 31 C
2 A 12 B 22 B 32 C
3 A 13 A 23 A 33 D
4 D 14 A 24 B 34 B
5 B 15 B 25 D 35 C
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 B 27 A 37 D
8 C 18 A 28 A 38 C
9 C 19 C 29 D 39 D
10 D 20 C 30 D 40 C

Uitwerking van vraag 33:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium –› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
mAs-waarde = 6 mA x 0,3 s = 1,8 mAs
Equivalente dosis op 1 meter = 0,08 mSv/mAs x 1,8 mAs = 0,14 mSv
Equivalente dosis op 35 cm = 0,35 m –› 0,14 mSv x (1 m / 0,35 m)2 = 1,2 mSv

Uitwerking van vraag 34:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium –› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
Equivalente dosis bij 2000 / 2 = 1000 opnamen –› 1000 x 0,08 mSv/mAs x 1,5 mAs= 120 mSv op 1 meter
Equivalente dosis op 3 meter afstand = 120 mSv x (1 m / 3 m)2 = 13 mSv
Aflezen figuur B bij 90 kV en 11 mm glas –› T = 0,3
Jaardosis op openbare weg = 13 mSv x 0,3 = 4 mSv
Jaarlimiet registratieplichtig toestel = 10 µSv –› dus onvoldoende afscherming

Laatst gewijzigd:14 januari 2018 22:37
printOok beschikbaar in het: English