Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingNascholingsmiddag

Niveau 3/CD Nascholingsmiddag

Cursusinformatie stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Doel

De nascholingsmiddag heeft tot doel stralingsdeskundigen de gelegenheid te bieden jaarlijks hun kennis te laten opfrissen, actualiseren en verbreden. De nascholingsmiddag is een middel voor continue nascholing.

Bedoeld voor Stralingsdeskundigen en andere belangstellenden.
Duur Hoorcolleges gedurende 1 dagdeel (1 dagdeel = 3 uur).
Voorkennis In principe wordt van de aanwezigen kennis verwacht op stralingsdeskundigheidsniveau 3 of hoger. De bijeenkomsten zullen echter veelal ook interessant zijn voor andere stralingsdeskundigen (in het bijzonder deskundigen niveau 4).

auditorium
auditorium
Inhoud

De nascholingsmiddag wordt jaarlijks in de periode eind oktober - begin december gegeven. De inhoud van de nascholingsmiddag wordt elk jaar opnieuw bepaald. De cursus omvat:

  • 2 of 3 voordrachten uit de stralingsbescherming of uit een vakgebied met een link naar de stralingsbescherming
  • 1 of 2 voordrachten over examenopgaven uit een recent examen voor coördinerend stralingsdeskundige
Certificaat

Door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) zijn deze nascholingsmiddagen erkend als nascholingsactiviteit in het kader van de herregistratie van (algemeen) coördinerend stralingsdeskundigen. De waardering bedraagt 5 punten (één dagdeel). De stichting SKO heeft in het kader van het onderhoud van de vakbewaamheid van Arbeidshygiënisten en Veiligheidskundigen een waardering van 0,5 pt aan deze nascholingsmiddag toegekend.

In verband met de beperkte zaalruimte (en het maken van deelnamecertificaten) dienen ALLE belangstellenden zich vooraf op te geven via de cursuswinkel van de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid.

datum
Belangrijke data

De volgende nascholingsmiddag vindt plaats op 30 november 2017 in het Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19, 9712 GC Groningen.
Aanmelding kan via de cursuswinkel van de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid. NOG SLECHTS ENKELE PLEKKEN BESCHIKBAAR.

Laatst gewijzigd:27 november 2017 17:08
printOok beschikbaar in het: English