Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 4/5 Nascholingsmiddag TD

Niveau 4/5 - Nascholingsmiddag

Cursus stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Doel

De nascholingsmiddag Toezichthoudend Deskundige (TD) niveau 4 en 5 heeft tot doel om de cursist een aantal basisaspecten van de stralingsbescherming opnieuw onder de aandacht te brengen.

Doelgroep

De nascholingsmiddag richt zich primair op personen die de functie van Toezichthouder Stralingsbescherming binnen RUG of UMCG uitoefenen, maar de opzet is zodanig dat de bijdragen ook voor toezichthouders van andere bedrijven of instellingen relevant (kunnen) zijn.

Bedoeld voor Stralingsdeskundigen niveau 5
Stralingsdeskundigen niveau 4
Duur 1 middag
Lokatie KVI-CART

datum
Belangrijke data

De nascholingsmiddag vindt plaats op donderdag 22 februari 2018.

Locatie: KVI-CART, Zernikelaan 25, Groningen
Uiterste datum van aanmelding: 10 februari 2018.

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Titel presentatie Spreker
13.00 - 13.15 Ontvangst
13.15 - 14.00 Actuele ontwikkelingen wetgeving dr. Hielke Freerk Boersma (RUG)
14.00 - 14.45 Elektronenmicroscopie, een stralende toekomst dr. Marc Stuart (RUG)
14.45 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.00 Radiobiologie prof.dr. Rob Coppes (RUG)
16.00 - 16.45 Tsjernobyl en rode wijn dr. Albert van der Wijk (van der Wijk C&C)
16.45 - 17.00 Discussie en gelegenheid tot vragen

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

De SBE van de RUG beschouwt dit als adequate bij- en nascholing voor toezichthouders stralingsbescherming (Bs artikel 9 lid 2). U ontvangt bij deelname een certificaat.

Leerdoelen nascholingsmiddag

De nascholingsmiddag heeft als doel de kennis van toezichthoudend deskundigen op te frissen en te actualiseren en kennis over de eigen organisatie te verbreden en is daarmee een middel voor continue professionele ontwikkeling. De nascholingsmiddag richt zich vooral op toezichthoudend deskundigen die over het diploma stralingsdeskundigheid niveau 5 of 4 beschikken.

Inschrijving

U kunt zich vanaf 16 november 2017 via de cursuswinkel aanmelden voor deze nascholingsmiddag.

Laatst gewijzigd:28 november 2017 13:40
printOok beschikbaar in het: English