Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 5A/M - tandartsen en orthodontisten

Antwoorden proefexamen niveau 5A/M - tandartsen en orthodontisten

Cursusmateriaal stralingsbescherming

1 A 11 A 21 C 31 D
2 A 12 B 22 C 32 C
3 D 13 A 23 D
4 B 14 B 24 C
5 A 15 A 25 C
6 C 16 C 26 D
7 C 17 C 27 B
8 D 18 D 28 D
9 B 19 B 29 D
10 B 20 D 30 C

Uitwerking van vraag 33:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium –› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
mAs-waarde = 6 mA x 0,3 s = 1,8 mAs
Equivalente dosis op 1 meter = 0,08 mSv/mAs x 1,8 mAs = 0,14 mSv
Equivalente dosis op 35 cm = 0,35 m –› 0,14 mSv x (1 m / 0,35 m)2 = 1,2 mSv

Uitwerking van vraag 34:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium –› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
Equivalente dosis bij 2000 / 2 = 1000 opnamen –› 1000 x 0,08 mSv/mAs x 1,5 mAs= 120 mSv op 1 meter
Equivalente dosis op 3 meter afstand = 120 mSv x (1 m / 3 m)2 = 13 mSv
Aflezen figuur C bij 90 kV en 11 mm glas –› T = 0,3
Jaardosis op openbare weg = 13 mSv x 0,3 = 4 mSv
Jaarlimiet meldingsplichtig toestel = 10 µSv –› dus onvoldoende afscherming

Laatst gewijzigd:11 november 2016 17:50
printOok beschikbaar in het: English