Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 5

Logaritmisch grafiekenpapier

Cursusmateriaal stralingsbescherming
logaritmisch grafiekenpapier

Voor de cursus stralingsveiligheid is het voldoende dat men een grafiek op logaritmisch grafiekenpapier correct kan aflezen. In het voorbeeld hierboven staat het resultaat van een meting aan een radioactieve bron. In de vertikale richting is het gemeten aantal telpulsen per seconde uitgezet op een logaritmische schaal en in de horizontale richting staat de tijd op een lineaire schaal. De afname van het aantal telpulsen als de tijd voortschrijdt weerspiegelt het radioaktieve verval van het radionuclide in de bron.

Merk op dat de afstand tussen de punten 101 en 102 op de vertikale as even groot is als de afstand tussen de punten 102 en 103. Deze afstand correspondeert klaarblijkelijk met een factor 10.

De horizontale lijnen tussen de punten 101 = 10 en 102 = 100 markeren de waarden 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90. Merk op dat de afstand tussen de punten 10 en 20 gelijk is aan de afstand tussen de punten 20 en 40, maar ook tussen de punten 40 en 80. Deze afstand correspondeert met een een factor 2. Merk verder op dat deze factor 2 op de vertikale schaal correspondeert met 25 seconden op de horizontale schaal. Dit noemen we de halveringstijd T1/2.

Laatst gewijzigd:10 april 2016 20:47
printOok beschikbaar in het: English