Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenStralingsbeschermingCursusinformatie stralingsbeschermingBasisniveau

Basisniveau

Cursusinformatie stralingsbescherming
Stralingsbescherming

Doel

Decursus stelt zich tot doel om hen die handelingen verrichten die niet als intrinsiek veilig worden gekenschetst, basale kennis op het gebied van de stralingsveiligheid bij te brengen. De cursus is tevens geschikt als opfriscursus voor Toezichthouders (voorheen niveau 5A en 5B).

Bedoeld voor Werknemers die nietwettelijke verplicht zijn om een opleiding tot Toezichthouder te volgen.
Toezichthouders op toepassingen van toestelen, gesloten radioactieve bronnen en/of radioactieve stoffen in verspreidbare vorm, die hun kennis willen opfrissen.
Duur Zelfstudie.
Hoorcollege in één of twee bijeenkomsten (in totaal 4 uur).
Toets.
Evaluatiebijeenkomst, waarin o.a. de toets besproken wordt (maximaal 2 uur).
Voorkennis Er worden geen eisen aan de vooropleiding gesteld.

Inhoud

De cursus kent in beginsel een zogenaamde B-learning opzet (Blended Learning). De cursus start met het in zelfstudie bestuderen van delen van een cursusboek aan de hand van een reader. Vervolgens is er een hoorcollege van in totaal 4 uur, waarin de cursist kennismaakt met een aantal essentiële aspecten van de stralingsbescherming èn de gelegenheid krijgt vragen te stellen (o.a. over de eigen werksituatie).

Via een E-learning-omgeving kan de cursist voorafgaand aan het (eerste) hoorcollege een toets maken op een door hem of haar zelf te bepalen tijdstip. Na afloop van het college wordt de cursist geacht de toets nogmaals te maken. De toets dient dan te zijn afgelegd voordat de laatste bijeenkomst van de cursus wordt gehouden, waarin e toets wordt nabesproken en nog resterende vragen kunnen worden gesteld. De cursist ontvangt na deelname een certificaat. Indien van toepassing wordt hierop aangegeven dat de toets met voldoende resultaat is afgerond.

Van bovengeschetste cursusopzet kan in overleg worden afgeweken: ook een cursus van in totaal zes uur behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor via het secretariaat contact op met de cursusleiding.

Modules

De volgende modules zijn beschikbaar:

  1. Stralingsveiligheid rond röntgentoepassingen.
  2. Stralingsveiligheid rond gesloten radioactieve bronnen.
  3. Stralingsveiligheid rond open radioactieve stoffen.
Laatste nieuws

Er wordt overwogen een ééndaagse basiscursus rond röntgentoepassingen in te roosteren in het studiejaar 2017-2018.

Laatst gewijzigd:28 juli 2017 09:20
printOok beschikbaar in het: English