Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersStuderen met een functiebeperking

Studeren met dyslexie of dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie zijn leerstoornissen die het studeren lastig kunnen maken:

  • Dyslexie (woordblindheid): je hebt moeite met foutloos lezen en schrijven, en vaak ook moeite met het verwerken van informatie. Vooral onder tijdsdruk ontstaan stress en planningsproblemen. Het lezen van literatuur of het schrijven van een verslag kan veel moeite kosten. Dyslexie is de meest voorkomende functiebeperking onder studenten: ongeveer 5% van alle studenten heeft er last van.
  • Dyscalculie: je hebt moeite met cijfermatige data en rekenkundige bewerkingen.

Speciale voorzieningen of hulpmiddelen zoals extra tentamentijd of voorleessoftware, bieden vaak ondersteuning.

Wat moet je doen?

Indien je gebruik wilt maken van dyslexie- of dyscalculievoorzieningen, vul dan onderstaande webformulier in en upload de gevraagde documenten. De studentendecanen van het Studenten Service Centrum (SSC) zullen je aanvraag bekijken en, indien nodig, de examencommissie van je opleiding adviseren over passende voorzieningen.

Aanvraagformulier dyslexie/dyscalculievoorzieningen

Let op!

Voorzieningen die je bij je vooropleiding mocht gebruiken, worden niet automatisch overgenomen door de Rijksuniversiteit Groningen. Welke voorzieningen worden geadviseerd, wordt bepaald op basis van de dyslexie/dyscalculieverklaring, het onderliggende diagnostisch rapport en eventueel een individueel gesprek met de studentendecaan. De examencommissie van je opleiding beslist uiteindelijk over de toekenning van de voorzieningen. Zij neemt hierbij de eindtermen van de opleiding in acht en beoordeelt of de voorzieningen redelijkerwijs te realiseren zijn.

Meer informatie?

Laatst gewijzigd:04 september 2018 09:40
printView this page in: English