Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersStuderen met een functiebeperking

Studeren met een auditieve beperking

Auditieve stoornissen zijn stoornissen van het gehoor, zoals slechthorendheid, doofheid, oorsuizen en duizeligheid, en overgevoeligheid voor geluid. Als je een auditieve beperking hebt, kun je moeite hebben met het volgen van colleges, het deelnemen aan werkgroepen, het doen van een stage en het verrichten van praktische werkzaamheden.

Als je studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk weg te nemen. Voorbeelden zijn:

 • Studeren met een tolk (meestal kan dat geregeld worden via het UWV).
 • Aansluiting op een ringleiding in collegezalen.
 • Afspraken met docenten over college sheets en duidelijke communicatie.
 • Aangepaste tentamenruimte.
 • Aangepast studietempo.
 • Financiële ondersteuning bij studievertraging.
 • Extra begeleiding bij het verwerven van een stage.

Wat moet je doen?

 1. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en bespreek de mogelijkheden die er zijn bij je opleiding.
 2. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. Een studentendecaan
  • informeert je over de financiële en juridische regelingen.
  • stelt een aanbevelingsbrief op voor aanpassingen in het onderwijs.

Neem een medische (of psychologische) verklaring mee naar de gesprekken. Als je wilt, mag je een coach of een ouder meenemen.

Belangrijk
Houd je aan de gemaakte afspraken. Anders kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Meer informatie?

Laatst gewijzigd:11 juli 2018 10:21
printView this page in: English