Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieNederlandersStuderen met een functiebeperking

Studeren met AD(H)D

Als je ADHD of ADD hebt, kan het lastig zijn om je aandacht te richten op de studie. Je kunt moeite hebben om langere tijd op één onderwerp te concentreren. Ook kan het lastig zijn om structuur aan te brengen in je nieuwe omgeving en je studie. Er wordt veel eigen initiatief en zelfstandigheid van je verwacht en er is minder begeleiding dan je op de middelbare school gewend was.

Als je studiebelemmeringen ervaart, proberen we die samen met jou zo goed mogelijk weg te nemen. Voorbeelden zijn:

 • een half uur extra per tentamen of een aangepaste tentamenruimte;
 • aangepast studietempo;
 • financiële ondersteuning bij studievertraging;
 • deelname aan de Studie-ondersteuningsgroep voor AD(H)D studenten.
 • een studiemaatje.

Wat moet je doen?

 1. Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding en bespreek de mogelijkheden die er zijn bij je opleiding.
 2. Maak een afspraak met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum. Een studentendecaan
  • informeert je over de financiële en juridische regelingen.
  • stelt een aanbevelingsbrief op voor aanpassingen in het onderwijs.

Neem een medische (of psychologische) verklaring mee naar de gesprekken. Als je wilt, mag je een coach of een ouder meenemen.

Belangrijk
Houd je aan de gemaakte afspraken. Anders kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Meer informatie?

Laatst gewijzigd:29 mei 2017 11:49
printView this page in: English