Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Studiekeuze en voorlichting

ECTS-grading tabel

In Nederland wordt in het gehele onderwijssysteem, van basisschool tot universiteit, gebruikgemaakt van hetzelfde beoordelingssysteem op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het hoogst mogelijke cijfer is en 1 het laagste. Het cijfer 6 staat voor het laagste voldoende cijfer. De cijfers 1 t/m 3 worden vrijwel niet gebruikt en ook een 10 wordt zelden gegeven.

10 =uitmuntend
9 = zeer goed
8 = goed
7 = ruim voldoende
6 = voldoende
5 = bijna voldoende
4 = onvoldoende
3 = ruim onvoldoende
2 = slecht

1 = zeer slecht

Verschillende opleidingen hebben verschillende manieren van cijfers geven. Zo kan het voor een student in de ene opleiding gemakkelijker zijn om een 8 te halen dan in de andere. Om cijfers transparanter te maken, om hun daadwerkelijke waarde beter te kunnen bepalen, en om het uitwisselingsstudenten mogelijk te maken hun behaalde resultaten te laten omzetten naar hun eigen nationale systeem, is de ECTS Grading Tabel ontwikkeld.

Deze tabel biedt een statistisch verdelingsoverzicht van de cijfers die in de afgelopen drie jaar binnen een bepaalde opleiding zijn gegeven. Hierin wordt getoond welk percentage studenten de in het Transcript of Records genoemde resultaten hebben behaald, zodat inzichtelijk wordt gemaakt hoe een individuele student heeft gepresteerd in vergelijking met medestudenten en eerdere cohorten.

Voorbeeld: zie 4.4 van het Diploma Supplement

Meer informatie

Contact

Regine van Groningen


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:24 december 2021 16:24