Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding Collegegeldtarieven

Collegegeld voor een tweede masteropleiding

Je mag één masteropleiding aan een bekostigde instelling in Nederland volgen tegen het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan nationaliteitsvereiste. Als je nog een tweede masteropleiding wilt volgen, betaal je in principe het hogere instellingscollegegeld II van de Rijksuniversiteit Groningen vanaf het moment dat de eerste masteropleiding is afgerond.

Wanneer betaal je het wettelijk collegegeld voor tweede opleiding van dezelfde graad?
  • Je behaalt een bachelor- of mastergraad, terwijl je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een tweede bachelor- of masteropleiding. Je mag de tweede opleiding vervolgen tegen het wettelijk collegegeld . Je moet dan wel voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijven staan vanaf het moment dat je de (eerste) graad hebt behaald en je moet voldoen aan het nationaliteitsvereiste.
  • Je bent in het bezit van een bachelor- of mastergraad van een bekostigde instelling in Nederland en je schrijft je voor de eerste keer in voor een bachelor- of masteropleiding die leidt tot een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een bachelor- of masteropleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Je betaalt het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan het nationaliteitsvereiste.

    N.B.: In het geval dat je een graad hebt behaald op het gebied van onderwijs en je schrijft je voor de eerste keer in voor een opleiding in de gezondheidszorg, dan ben je voor deze tweede opleiding het instellingscollegeld II verschuldigd.
Wanneer betaal je een vergoeding?
  • Je bent in het bezit van een hbo-bachelorgraad en je volgt aan de Rijksuniversiteit Groningen een pre-masterprogramma van 60 EC of minder. Je betaalt voor elke EC die je moet halen een vergoeding .
Toelichting hoogte instellingscollegegeld

De Nederlandse overheid subsideert (betaalt) één bachelor- en één masteropleiding voor studenten die de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland. Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk collegegeld.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. Deze studenten betalen voor hun opleiding het instellingscollegegeld.

Het instellingscollegegeld is vastgelegd op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende opleiding zou worden ontvangen. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen legt de instellingstarieven elk jaar ter advisering voor aan de Universiteitsraad.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:28 juli 2021 12:56