Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld masteropleiding Collegegeldtarieven

Collegegeld meerdere inschrijvingen

Je kunt je voor meerdere bachelor- of masteropleidingen tegelijkertijd inschrijven. Afhankelijk van het collegegeldtarief dat je voor de verschillende opleidingen moet betalen, betaal je of één keer het wettelijk collegegeld of je betaalt voor elke opleiding apart.

Meerdere inschrijvingen tegen wettelijk collegegeld

Als je aan een hogeschool of universiteit in Nederland staat ingeschreven tegen betaling van het wettelijk collegegeld en je schrijft je in hetzelfde studiejaar in voor een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij ook je tweede inschrijving voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan hoef je voor de tweede opleiding geen collegegeld te betalen. Tenzij het voor de eerste inschrijving betaalde bedrag lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval moet je het verschil bijbetalen. Bij het verzoek tot inschrijving moet je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' (BBC) van de eerste inschrijving inleveren.

Meerdere inschrijvingen tegen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Als je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een opleiding tegen wettelijk collegegeld én voor een opleiding tegen instellingscollegegeld , dan betaal je voor elke opleiding apart collegegeld.

  • Het totaalbedrag = collegegeld opleiding 1 + collegegeld opleiding 2 + ....
Meerdere inschrijvingen tegen instellingscollegegeld

Als je tegelijkertijd staat ingeschreven voor meerdere opleidingen tegen instellingscollegegeld , dan betaal je voor elke opleiding apart collegegeld.

  • Het totaalbedrag = collegegeld opleiding 1 + collegegeld opleiding 2 + ....

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:28 juli 2021 12:55