Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Financiën Collegegeld Betalen

Betalingsmogelijkheden

Wanneer moet ik het collegegeld betaald hebben?

Betaal het collegegeld voor de startdatum van je opleiding. Bijvoorbeeld:

  • Startdatum 1 september, dan moet betaling op 31 augustus binnen zijn.
  • Startdatum 1 februari, dan moet betaling op 31 januari binnen zijn.

Let op: een collegegejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Start je per 1 september, dan betaal je (in eerste instantie) voor twaalf maanden. Als je per 1 februari start, betaal je voor de periode van februari tot september (zeven maanden). Als je per 1 september verder gaat met je programma betaal je vervolgens weer van september tot 31 augustus. Als je je uitschrijft, heb je mogelijk recht op restitutie van (een gedeelte van) het collegegeld.

Meer informatie over restitutie vind je op pagina Restitutie collegegeld.

Informatie collegegeldhalvering

Ga naar pagina Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars.

Digitale machtiging voor eenmalige of gespreide inning

Je kunt de Rijksuniversiteit Groningen digitaal machtigen om het collegegeld in één keer (de laatste week van september) of via een gespreide betaling in vijf termijnen af te laten schrijven van je bank- of girorekening. De inning van de gespreide betaling vindt plaats in de laatste week van de maanden september, november, januari, maart en mei. Daarnaast wordt er eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht als je in termijnen betaalt. Het is verstandig om, voordat je een machtiging afgeeft, eerst de uitgebreide informatie over de (digitale) machtiging en de daarbij horende voorwaarden goed door te lezen.

Meer informatie vind je op de pagina Machtiging voor eenmalige of gespreide inning.

Betalen via Tikkie

Via Tikkie kun je op een snelle en simpele manier het collegegeld betalen. Dit kan voorafgaand op het nieuwe academische jaar of om alsnog het bedrag van de mislukte incasso te betalen.

Eigen betalingsopdracht aan bank of giro

Je kunt het volledige collegegeld over maken op rekeningnummer NL84ABNA0425600904, ten name van Rijksuniversiteit Groningen, inzake onderwijsgelden. Vermeld bij de overschrijving je studentnummer, of je naam, voorletters en geboortedatum.

Wanneer je betaalt vanuit een land dat niet de EURO-munteenheid voert, moet je ook de BIC- of SWIFT-code van de RUG vermelden: ABNANL2A. Het adres van de ABN AMRO Bank.N.V. is Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Originele verklaring van betaald collegegeld van een andere WO- of HBO-instelling

Als je je inschrijft voor meerdere opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen tegen betaling van het wettelijk collegegeld, betaal je slechts éénmaal het hoogst verschuldigde collegegeldtarief. Volg je bijvoorbeeld tegelijkertijd een voltijdopleiding en een deeltijdopleiding, dan betaal je het collegegeldtarief dat geldt voor de voltijdopleiding.

Als je aan een hogeschool of universiteit in Nederland staat ingeschreven tegen betaling van het wettelijk collegegeld en je schrijft je in hetzelfde studiejaar in voor een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij ook je tweede inschrijving voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan hoef je voor de tweede opleiding geen collegegeld te betalen. Tenzij het voor de eerste inschrijving betaalde bedrag lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval moet je het verschil bijbetalen. Bij het verzoek tot inschrijving moet je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' (BBC) van de eerste inschrijving inleveren bij de Centrale Studenten Administratie. Het 'Bewijs Betaald Collegegeld' vraag je aan bij de studentenadministratie van de instelling waar je reeds collegegeld betaalt.

Let op!
Een verklaring van inschrijving aan een andere instelling volstaat niet voor vermindering of vrijstelling

Pinpas of creditcard

Ga naar de Centrale Studenten Administratie als je het volledige collegegeld wilt betalen met een pinpas of een creditcard. De laatste optie, pinnen met een creditcard, is alleen mogelijk voor niet-EU studenten.

  • Pinpas
    Internationale studenten kunnen alleen met een pinpas betalen als op hun pinpas één van de volgende logo's staat: Maestro, PIN of V pay.
  • Credit card (alleen voor niet-EU studenten)
    Niet-EU studenten kunnen ook met een credit card hun collegegeld betalen (alleen mogelijk bij Instellingscollegegeld II en voor het gehele bedrag in één keer). De administratieve kosten zijn € 50,- per transactie.

Contante betaling bij de universitaire kas

Je kunt het volledige collegegeld contant betalen bij de universitaire kas.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:09 juli 2020 13:55