Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMasterNederlandse studentenBegeleiding & adviesStuderen met een functiebeperking

Functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking heeft onze universiteit verschillende vormen van ondersteuning.

Heb je bijvoorbeeld dyslexie? Dan kun je extra tentamentijd krijgen. Onze belangrijkste gebouwen zijn toegankelijk voor motorisch gehandicapten en de Universiteitsbibliotheek heeft voorzieningen voor mensen met een visuele beperking.

Om de juiste ondersteuning te krijgen tijdens je studie, is het belangrijk dat je op tijd laat weten wat je nodig hebt. Je kunt hiervoor terecht bij een studieadviseur of studentendecaan, het liefst voordat je opleiding begint.

Maak een afspraak met de studieadviseur

Als je een functiebeperking hebt of er zijn andere beperkingen waardoor er aanpassingen nodig zijn in de onderwijsomgeving overleg dan eerst met je studieadviseur wat er bij je opleiding allemaal mogelijk is. Met hem of haar bespreek je het studieprogramma en maak je eventueel afspraken over aanpassingen in het onderwijs en het BSA.

Advies van de studentendecaan

Je studieadviseur kan je doorverwijzen naar een studentendecaan van het Studenten Service Centrum voor extra informatie of voor het formeel regelen van de gewenste aanpassingen. Zij adviseren bij complexe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van studiefinanciering, aanpassingen of voorzieningen om onderwijs te kunnen (blijven) volgen of persoonlijke zaken die je liever buiten de opleiding wilt bespreken.

Als blijkt dat je andere, gespecialiseerde hulp nodig hebt, kunnen zij je doorverwijzen. Ga je 15 EC of meer studievertraging oplopen, dan moet je bij een decaan langs om in aanmerking te komen voor financiële compensatie.

Financiële hulp bij een functiebeperking

Sommige studenten met een functiebeperking komen in aanmerking voor een financiële bijdrage om studievertraging te compenseren. Soms is ook verlenging van studiefinanciering bij DUO mogelijk. Bespreek het financiële aspect met je studentendecaan.

Daarnaast bestaat er voor sommige studenten met een functiebeperking de mogelijkheid om bij de gemeente Groningen een aanvraag te doen voor de Individuele Studietoeslag.

Meld je aan voor de Facebookgroep 'Functiebeperkte studenten RUG'

Heb je vragen of tips over studeren met een functiebeperking? Wil je je ervaringen delen met andere studenten? Ben je geïnteresseerd in nieuws, evenementen en vacatures voor studenten met een functiebeperking? Meld je dan aan voor de besloten Facebookgroep 'Functiebeperkte studenten RUG'. De groep is voor alle (aankomend) RUG studenten die geïnteresseerd zijn in meer informatie over studeren met een functiebeperking. Je hoeft dus niet per se een functiebeperking te hebben om lid te worden.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 maart 2019 11:57