Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Aanmelding en inschrijving

Verklaring inschrijving

Een verklaring van inschrijving gebruik je onder andere voor niet-universitaire instanties, zoals (ziektekosten)verzekering, pensioen- en wezenfonds, en vaar- en vervoerdiensten.

Daarnaast kan een studentenvereniging je vragen om een verklaring van inschrijving.

Hoe kom ik aan een verklaring van inschrijving?

Zo gauw je officieel staat ingeschreven, kun je de verklaring van inschrijving vanaf studiejaar 2020-2021 vinden op de Student Portal. Ga naar RUG tools en klik op ‘Inschrijving en foto’.

Aanvragen verklaring van inschrijving met officiële stempel of van een eerder studiejaar:


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:21 februari 2022 15:36