Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Aanmelding en inschrijving

Instroommomenten masteropleidingen

Je kunt alleen beginnen aan een masteropleiding als je je bacheloropleiding hebt afgerond ('harde knip'). Dit betekent dat je alle onderdelen van je bacheloropleiding gehaald moet hebben. Deze maatregel geldt voor alle studenten, ook voor de studenten aan pre-master- en schakelprogramma's.

Daarnaast heeft een masteropleiding een beperkt aantal instroommomenten. Dit betekent dat je alleen op zo'n instroommoment ingeschreven kunt worden voor de betreffende masteropleiding. Als je je voor de genoemde datum niet hebt aangemeld en de betaling van het collegegeld hebt geregeld, word je niet ingeschreven.

Faculteit Start opleiding

Economie en Bedrijfskunde

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Research master in Economics and Business: 1 september
1 september en 1 februari

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Research master Behavioural and Social Sciences: 1 september
 • Deafblindness: 1 september
 • Social Networks in a Sustainable Society : 1 september
 • Learning in Interaction: 1 september
 • Master track Clinical Forensic Psychology and Victimology: 1 september
 • Master track Clinical Psychology: 1 september
1 september en 1 februari

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen (research): 1 september
1 september en 1 februari

Letteren

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

1 september en 1 februari

Medische Wetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit.

Uitzondering:

 • Masteropleiding Geneeskunde: elke eerste van de maand, behalve 1 oktober
1 september en 1 februari

Rechtsgeleerdheid

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Global Criminal Law: 1 september
 • Masteropleiding European Economic Law: 1 september
 • Masteropleiding Energy and Climate Law: 1 september
 • Masteropleiding International Commercial Law: 1 september
 • Masteropleiding International Human Rights Law: 1 september
 • Masteropleiding Public International Law: 1 september
 • Masteropleiding Governance and Law in Digital Society: 1 september
 • Masteropleiding Rechtswetenschappelijk Onderzoek (research master): 1 september
 • Masteropleiding Praktijkmaster Nederlands recht, Togamaster: 1 september
 • Masteropleiding Praktijkmaster Nederlands recht, ondernemingsrechtelijke variant: 1 september
 • Masteropleiding Praktijkmaster Notarieel recht: 1 september
1 september, 1 februari en 1 maart

Ruimtelijke Wetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Real Estate Studies - 1 september
 • Economic Geography: Regional Competitiveness and Trade (track) - 1 september
1 september en 1 februari

Wijsbegeerte

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

1 september en 1 februari

Science and Engineering

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Artificial Intelligence: 1 september
 • Behavioural & Cognitive Neurosciences: 1 september
 • Biology: 1 september
 • Biomedical Engineering: 1 september
 • Biomedical Sciences: 1 september
 • Biomolecular Sciences: 1 september
 • Chemistry: 1 september
 • Ecology & Evolution: 1 september
 • Energy & Environmental Sciences: 1 september
 • Human-Machine Communication: 1 september
 • Industrial Engineering and Management: 1 september
 • Marine Biology: 1 september
 • Mechanical Engineering: 1 september
 • Medical Pharmaceutical Sciences: 1 september
 • Nanoscience: 1 september
 • Science Education and Communication: 1 september
1 september en 1 februari

Vragen?


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:25 april 2022 09:47