Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsMasterNederlandse studentenAanmelding en inschrijving

Instroommomenten masteropleidingen

Je kunt alleen beginnen aan een masteropleiding als je je bacheloropleiding hebt afgerond ('harde knip'). Dit betekent dat je alle onderdelen van je bacheloropleiding gehaald moet hebben. Deze maatregel geldt voor alle studenten, ook voor de studenten aan pre-master- en schakelprogramma's.

Daarnaast heeft een masteropleiding een beperkt aantal instroommomenten. Dit betekent dat je alleen op zo'n instroommoment ingeschreven kunt worden voor de betreffende masteropleiding. Als je je voor de genoemde datum niet hebt aangemeld en de betaling van het collegegeld hebt geregeld, word je niet ingeschreven.

Faculteit Start opleiding

Economie en Bedrijfskunde

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Fiscale Economie: 1 september (Vanaf september 2017 alleen herinschrijving mogelijk)
 • Research master in Economics and Business: 1 september
1 september en 1 februari

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Research master Behavioural and Social Sciences: 1 september
 • Engelstalige sociologieopleiding Social Networks in a Sustainable Society : 1 september
 • Engelstalige onderwijskunde opleiding Evidence-based Education : 1 september
 • Psychologie master track Clinical Forensic Psychology and Victimology: 1 september
 • Psychologie master track Klinische Psychologie: 1 september
1 september en 1 februari

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen (research): 1 september
1 september en 1 februari

Letteren

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

1 september en 1 februari

Medische Wetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit.

Uitzondering:

 • Masteropleiding Geneeskunde: elke eerste van de maand, behalve 1 oktober
1 september en 1 februari

Rechtsgeleerdheid

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Criminal Law and Criminology: 1 september
 • Masteropleiding European Law: 1 september
 • Masteropleiding International and Comparative Private Law: 1 september
 • Masteropleiding International Economic and Business Law: 1 september
 • Masteropeliding International Law and the Law of International Organizations: 1 september
 • Masteropleiding Functionaliteit van het recht (research master): 1 september
1 september, 1 februari en 1 maart

Ruimtelijke Wetenschappen

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

1 september en 1 februari

Wijsbegeerte

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

1 september en 1 februari

Science and Engineering

Overzicht van de masteropleidingen van deze faculteit

Uitzondering:

 • Masteropleiding Behavioural and Cognitive Neurosciences: 1 september en 1 oktober
 • Masteropleiding Leraar VHO (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde): 1 september en 1 februari
 • Masteropleiding Nanoscience: 1 september
 • Voor internationale studenten (EU en non-EU) gelden doorgaans slechts 1 of 2 startmomenten per jaar. Kijk op de studiekiezerspagina van de betreffende masteropleiding voor meer details over startmomenten voor internationale studenten.
elke eerste van de maand

Vragen?


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 maart 2019 11:55