Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Aanmelding en inschrijving

Inschrijfprocedure masteropleiding

Je schrijft je via Studielink in voor een masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Inloggen Studielink

Ga naar Studielink en log in met je DigiD.

Persoonsgegevens invoeren

Voordat je ingeschreven kunt worden, moet je geïdentificeerd zijn. Dit gebeurt door je persoonsgegevens te vergelijken met de actuele gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als de identificatie via de BRP niet is gelukt, wordt je verzocht om een uittreksel uit het bevolkingsregister en/of een kopie van je paspoort in te leveren bij Information Services of op te sturen naar:

Rijksuniversiteit Groningen
t.a.v. Studenten Informatie en Administratie
Postbus 72
9700 AB Groningen

Inschrijvingsverzoek indienen voor deadline

Dien voor deadline van de betreffende masteropleiding via de optie Nieuw inschrijvingsverzoek een verzoek in tot inschrijving. Hiermee ben je nog niet ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Er wordt o.a. nog gekeken of je voldoet aan alle toelatingseisen. Houd daarom in Studielink de status van jouw inschrijvingsverzoek in de gaten.

Betalen collegegeld

Betaal het collegegeld, lever de BBC in of geef een (digitale) machtiging af voor de startdatum van je opleiding. Bijvoorbeeld:

  • Startdatum 1 september, dan moet betaling op 31 augustus binnen zijn.
  • Startdatum 1 februari, dan moet betaling op 31 januari binnen zijn.

Vanaf half juni kun je in Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen.

Upload foto voor RUGpas (nieuwe studenten)

Upload een foto via:

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding 'How to upload your photo for you student card'.

Checklist

Je wordt ingeschreven en je ontvangt een studentenkaart als alle punten op de checklist zijn afgehandeld.

  • Je voldoet aan de toelatingseisen van de door jou gekozen opleiding.
  • Je persoonsgegevens en je vooropleiding zijn geverifieerd.
  • Je hebt de betaling van het collegegeld geregeld.

Vragen?


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:18 februari 2020 09:35