Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Aanmelding en inschrijving

Inschrijfprocedure cursist

De Rijksuniversiteit Groningen biedt mensen de mogelijkheid om, via contractonderwijs, vakken te volgen. Welke vakken je kunt volgen, is afhankelijk van het aanbod van de faculteiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je als cursist inschrijven. Dit doe je als volgt:


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:10 december 2019 16:29