Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's Nederlandse studenten Aanmelding en inschrijving

Inschrijfprocedure cursist

De Rijksuniversiteit Groningen biedt mensen de mogelijkheid om, via contractonderwijs, vakken te volgen. Welke vakken je kunt volgen, is afhankelijk van het aanbod van de faculteiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet je je als contractstudent inschrijven. Neem vooraf contact op met de faculteit waar je een vak wilt volgen en bespreek daar de mogelijkheden.

Voor de aanmelding is het volgende nodig

Download en onderteken eerst het machtigingsformulier. Zorg ervoor dat het machtigingsformulier ondertekend is met een natte handtekening of met een digitale getekende handtekening.

Vul het digitale aanmeldingsformulier in en upload hierbij het machtigingsformulier en een kopie legitimatie.

Zodra de formulieren zijn ontvangen zal de faculteit controleren of je kan worden toegelaten en op welk moment je mag starten. Zodra je toegelaten bent wordt je ingeschreven. Als het cursusgeld betaald is, ontvang je een RUGpas.

Informatie per faculteit

Hieronder staan alle faculteiten waarvoor op dit moment een aanmelding kan worden gedaan als contractstudent. Staat jouw gewenste faculteit hier niet tussen? Neem dan contact op met de faculteit.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:04 mei 2023 14:27